EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

World of VIZ

10 พฤศจิกายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

(1) แจกรางวัลรวมมูลค่ากว่า 950,000 บาท สมาชิก VIZ จะได้รับรางวัลเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวันตามเงื่อนไข ดังนี้

 • สยามเซ็นเตอร์ : ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
  - รับสิทธิ์ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ VIZ รับ 150 VIZ Coins จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 250 สิทธิ์/ตลอดรายการ
  - รับสิทธิ์ผ่านช่องทาง SNAP & COLLECT รับ 150 VIZ Coins และ E-cash coupon มูลค่า 250 บาท (สำหรับใช้จ่ายครั้งถัดไปมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทต่อใบเสร็จ) จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 250 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • สยามดิสคัฟเวอรี่ (ร้านค้าในกลุ่ม CLUB21 สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้แก่ ALEXANDER WANG, CLUB21 (G,M Floor), COMME DES GARCONS, ISSEY MIYAKE, PAUL SMITH, 3.1 PHILLIP LIM งดร่วมรายการ) ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
  - รับสิทธิ์ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ VIZ รับ 150 VIZ Coins จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 250 สิทธิ์/ตลอดรายการ
  - รับสิทธิ์ผ่านช่องทาง SNAP & COLLECT รับ 150 VIZ Coins และ E-cash coupon มูลค่า 250 บาท (สำหรับใช้จ่ายครั้งถัดไปมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทต่อใบเสร็จ) จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 250 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • สยามพารากอน : ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  - รับสิทธิ์ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ VIZ รับ 200 VIZ Coins จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 750 สิทธิ์/ตลอดรายการ
  - รับสิทธิ์ผ่านช่องทาง SNAP & COLLECT รับ 200 VIZ Coins และ E-cash coupon มูลค่า 500 บาท (E-cash coupon 250 บาท จำนวน 2 ใบ สำหรับใช้จ่ายครั้งถัดไปมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทต่อใบเสร็จ) จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 750 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • E-cash coupon มีอายุการใช้งาน 14 วัน หลังจากที่ได้รับสิทธิ์ (สงวนสิทธิ์ในการต่ออายุ E-cash coupon ทุกกรณี)

(2) ใช้ยังไง ก็ได้คืน สมาชิก VIZ จะได้รับ VIZ Coin เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำตามที่กำหนดและใช้ VIZ Coin เพื่อแลกรับส่วนลดสำหรับชำระยอดใช้จ่ายในร้านค้า และร้านอาหารที่ร่วมรายการผ่าน ONESIAM SuperApp ดังนี้

 • รับ 100 VIZ Coins เมื่อใช้ 100 VIZ Coins ขึ้นไป แลกรับส่วนลดสำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ (จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน, จำกัด 5 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 3,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

(1)/(2) เงื่อนไขรวม

 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ดคอร์ท และฟู้ดฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ,การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง/การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) 
 • จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง
  A. เคาน์เตอร์ VIZ ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น ดังนี้ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS CHAPS, สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G เเละสยามพารากอนชั้น M ฝั่ง STARDOME
  B. SNAP & COLLECT บน ONESIAM SuperApp ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 24.00 น. เท่านั้น (การลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 24.00 น. ยอดสะสมจะถูกบันทึกภายในวันถัดไป)
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนดโดย VIZ Coin และ E-cash Coupon จะถูกบันทึกเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป
 • กรณีรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์ VIZ เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชนและบัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ VIZ Coin และ E-cash coupon ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • VIZ Coin พิเศษหมดอายุวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ 
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกรับ VIZ Coin และ E-cash coupon ไปแล้วทางศูนย์การค้าและห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้ VIZ Coin และ E-cash coupon โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง/ใบเสร็จเท่านั้น และรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของศูนย์การค้า หรือห้างฯได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์  VIZ หรือ ONESIAM Contact Center โทร. 02-111-6161 หรือ email : contact@onesiam.com   

รายชื่อร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการรับการชำระเงินผ่าน E-Cash Coupon

SIAM PARAGON
ANOTHER HOUND CAFE' /BEANHOUND BY GREYHOUND CAFE' /BURGER & LOBSTER /COCO WALK CAFE' /COFFEE BEANS BY DAO /EVAIME SHABU SHABU /HELLO YOGURT /KARUN /KOI THE' /MILCH /NABEZO PREMIUM /NARA THAI CUISINE /P.S. I LOVE YOU /PENNII POPCORN CAFE /SANSAB /SUKI MASA /SUSHIRO /TALING PLING /TASTY CONGEE /THANK YOU CUP /TWG TEA /WISDOM INTERNATIONAL BUFFET /โค ลิมิเต็ด

SIAM CENTER:
AUDREY CAFÉ /BAAN YING /CHOONGMAN CHICKEN /GRAINEY COOKIE /GREYHOUND CAFE /GULJAK /GYUKATSU KYOTO KATSUGYU /MHAN /MINIMELTS /MOMO PARADISE /NOSE TEA /PALSAIK KOREAN BBQ /PAPUA'S CACAO /PASTA AMA /YOU&I PREMIUM SUKI BUFFET /เน้นเนื้อ /เนื้อแท้ /ชิบะจัง ปังทวิสต์

SIAM DISCOVERY:
DUCK DONUTS