EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

[VIZ Privilege] YOKOZO SUMMER

วันที่ 23 ก.พ. 2566 – 10 พ.ค. 2566

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ (ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์) รับเพิ่ม 120 VIZ Coins เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

*เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย  

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ (ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 – 10 พฤษภาคม 2566 
 • สมาชิก VIZ จะได้รับเพิ่ม 120 VIZ COINS เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ 
 • จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 3,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ 
 • VIZ COIN หมดอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2566
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง /การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิตค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) 
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนดโดย VIZ COIN จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป 
 • จุดลงทะเบียนรับ VIZ COIN ระหว่างเวลา 10:00 น. – 22:00 น. เท่านั้น : 1) VIZ Information Counter ชั้น G ชั้น M และชั้น 1 ไอคอนสยาม 2) Information ชั้น G สยาม ทาคาชิมายะ 3) Cashier Counter ทุกชั้น สยาม ทาคาชิมายะ 
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) 
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก VIZ COIN ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ 
 • ทางห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของห้างฯ 
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ VIZ COIN ไปแล้ว ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ VIZ COIN ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ COIN ดังกล่าว 
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาทคำตัดสินของห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของห้างฯ ได้ 
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ VIZ Counter หรือ โทร 02-111-6161 หรือ email : contact@onesiam.com