EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

ช้อปรับ VIZ COIN ฉลองตึกใหม่ที่ ICS

Grand opening ช้อปรับ VIZ COIN ฉลองตึกใหม่ที่ ICS รับ 100 VIZ COINS เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อวันตามเงื่อนไข

 

*เงื่อนไขรับ 100 VIZ COINS

• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการใน ICS Mixed-USE Lifestyle Town ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

• สมาชิก VIZ จะได้รับ 100 VIZ COINS เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อวัน

• จำกัดการรับ VIZ COIN 1 สิทธิ์/สมาชิก ตลอดรายการ และจำกัดรวม 1,500 สิทธิ์ ตลอดรายการ

• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้นแล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการ ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภคหรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือเป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)

• จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ VIZ COIN ณ เคาน์เตอร์ ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น G ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น

• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนดโดย VIZ COIN จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป

• เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)

• สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ VIZ COIN ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์

• กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

• VIZ COIN พิเศษหมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

• เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด

• ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ

• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกรับ VIZ COIN ไปแล้ว ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้ VIZ COIN โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ COIN ดังกล่าว

• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นและ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง/ใบเสร็จเท่านั้นและรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของศูนย์การค้าหรือห้างฯ ได้

• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ หรือโทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com