EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

SIAM CENTER x TikTok THE FASHHH BATTLE

5 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66

โอกาสดีๆ ที่ให้คุณได้ปลดปล่อยตัวตนสุดปรี๊ดให้เป็นอิสระ จะแต่งสไตล์ไหน อยากจะทำอะไร ขอให้มั่นใจและใส่ให้สุด เราพร้อมให้คุณได้โชว์ไอเดียที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริง

เพราะที่นี่… พีคสุด ปรี๊ดสุด คือที่สุด!!!!
ร่วมชิงรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท*

 

ระยะเวลากิจกรรม : 5 มีนาคม 2566 - 25 มีนาคม 2566
ประกาศผลการแข่งขันผ่าน Facebook: Siam Center วันที่ 30 มีนาคม 2566
รับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 - 15 เมษายน 2566 ที่ Counter Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์


เกณฑ์การตัดสิน
1. รางวัล THE FASHHH BATTLE CHALLENGE WINNERS คิดคะแนนจาก Creativity, Quality และ Talent โดยผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 จะเป็นผู้ชนะ 
2. รางวัล THE MOST POPULAR ON TikTok คิดคะแนนจากยอด Views 40% และยอด Engagements (Likes, Comments, Shares) 60% โดยผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

- - - - - - - - - - - - - - - -
*เงื่อนไขกิจกรรม
1. เข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.
2. คลิปวิดิโอที่เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ร่วมแข่งขันตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ โดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย การเก็บข้อมูลสถิติ และการติดต่อสื่อสารทุกช่องทาง ได้แก่ การแจ้งเตือนหรือส่งข้อมูลผ่านหน้าจออุปกรณ์พกพา, อีเมล, Short message service (SMS) และ Multimedia message service (MMS) เป็นต้น
3. บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำไม่ถูกต้องตามกติกาหรือทำตามกติกาไม่ครบทุกข้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม
4. การตัดสินรางวัล THE MOST POPULAR ON TikTok ตัดสินจากคลิป TikTok ที่มียอด Views และ Engagements สูงสุด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
5. ผู้ชนะสามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2566 ผ่านทาง Inbox Facebook Siam Center
6. ผู้ชนะสามารถเข้ารับรางวัล SIAM GIFT CARD ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2566 ที่ Counter Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
7. ผู้ชนะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้
8. หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับรับรางวัลในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์ทุกกรณี
9. รางวัล SIAM GIFT CARD ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกทอนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
10. รางวัล SIAM GIFT CARD สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยามเซ็นเตอร์เท่านั้น
11. รางวัล SIAM GIFT CARD สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
12. ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียน คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด