EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

SIAM TAKASHIMAYA 4TH ANNIVERSARY

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp และใช้จ่ายที่ SIAM TAKASHIMAYA ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับเพิ่ม 120 VIZ COINS

พิเศษ! เฉพาะสมาชิก VIZ เมื่อมี ONESIAM SuperApp รับเพิ่ม 120 VIZ COINS เมื่อใช้จ่ายที่ SIAM TAKASHIMAYA ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ

แลกรับสิทธิ์ได้ที่ 

 • VIZ INFORMATION COUNTER ชั้น G ชั้น M และชั้น 1 ไอคอนสยาม
 • Information ชั้น G สยาม ทาคาชิมายะ
 • Counter cashier ทุกชั้น สยาม ทาคาชิมายะ 

*เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย  

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ (ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565
 • สมาชิก VIZ จะได้รับ 120 VIZ COINS เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 800 สิทธิ์ ตลอดรายการ (VIZ COIN มีอายุ 180 วันนับจากวันที่ได้รับ VIZ COIN)
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนดโดย VIZ COINS จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป  
 • จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ : 1) VIZ INFORMATION COUNTER ชั้น G ชั้น M และชั้น 1 ไอคอนสยาม 2) Information ชั้น G สยาม ทาคาชิมายะ 3. Counter cashier ทุกชั้น สยาม ทาคาชิมายะ
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก VIZ COIN ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • ทางห้างฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของห้างฯ
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ VIZ COIN ไปแล้ว ทางห้างฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ VIZ COIN ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางห้างฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ COIN ดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของห้างฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของห้างฯได้  
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ห้างฯกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ VIZ Counter หรือ โทร 02-111-6161 หรือ email : contact@onesiam.com