EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

SHOPPING CRUSH

5 สิงหาคม 65 - 4 กันยายน 65

โปรกระชากใจ ช้อปสนั่นเมือง เมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการที่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3.37 ล้านบาท(1)

 

สยามพารากอน

ทานครบ 800 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท(1)

(1) SIAM GIFT CARD 100 บาท สำหรับซื้อสินค้า 200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน,  สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่
จำกัด 50 รางวัล / วัน

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 600 บาท(1)

(1) Siam Gift Card มูลค่า 600 บาท สำหรับซื้อสินค้า 1,200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD  1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARDใน สยามพารากอน,  สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่
จำกัด 80 รางวัล / วัน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Redemption ชั้น M สยามพารากอน ฝั่ง STARDOME
หมายเหตุ: ร้านค้าโปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือในแต่ละวันได้ที่ จุด REDEMPTION

พิเศษ! PLATINUM M Card 
ช้อปครบ 200,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท(1)

(1) Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท 
สำหรับซื้อสินค้า 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่ สยามพารากอน จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์ ตลอดรายการ Siam Gift Card หมดอายุวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จุดแลกรับสิทธิ์ Platinum Club ชั้น M ฝั่ง North สยามพารากอน จำกัด 40 รางวัล/ตลอดรายการ

 

สยามเซ็นเตอร์

ช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท(1)

(1) SIAM GIFT CARD 100 บาท สำหรับซื้อสินค้า 200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD  1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่
จำกัด 50 รางวัล / วัน 

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท(1)

(1) Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อสินค้า 400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่
จำกัด 100 รางวัล / วัน  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
หมายเหตุ: ร้านค้าโปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือในแต่ละวันได้ที่ จุด REDEMPTION

 

สยามดิสคัฟเวอรี่

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
ลูกค้าทรู ช้อปครบเพียง 4,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท(1)

(1) Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อสินค้า 400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD  1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่
จำกัด 50 รางวัล / วัน 

ช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป
ลูกค้าทรู ช้อปครบเพียง 6,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท(1)

(1) Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท สำหรับซื้อสินค้า 800.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่
จำกัด 50 รางวัล / วัน 

พิเศษ ! เฉพาะลูกค้าทรู ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป
รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท(1)

(1) Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท สำหรับซื้อสินค้า 200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่
จำกัด 300 รางวัล /ตลอดรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
หมายเหตุ: ร้านค้าโปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือในแต่ละวันได้ที่ จุด REDEMPTION

 

พิเศษ!! เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp

เฉพาะวันที่ 5 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65
รับเพิ่ม 50 VIZ Coins(3) เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท ขึ้นไป 

(3) จำกัด 50 VIZ Coins/สมาชิก/ตลอดรายการ และ จำนวนรวม 3,000 รางวัล/ตลอดรายการ รวม 3 ศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่

รับเพิ่ม 200 VIZ Coins(3) เมื่อช้อปครบ 15,000 บาท ขึ้นไป /ใบเสร็จ
(3) จำกัด 200 VIZ Coins/สมาชิก/ตลอดรายการ และ จำนวนรวม 2,400 รางวัล/ตลอดรายการ รวม 3 ศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่

 

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% (2) จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
(2) เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร และ ที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

 

(1) เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ SIAM GIFT CARD  
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์การค้า ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 5 ส.ค. 65 – 4 ก.ย. 65 ที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์ฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2.สิทธิพิเศษลูกค้าทรู ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทรู ที่ช้อปครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่สยามดิสคัฟเวอรี่ และกดรับสิทธิ์ผ่าน TRUE ID APPLICATION และแจ้งรหัสที่ได้รับทาง APPLICATION ก่อนการแลกรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์ ของรางวัลมีจำนวนจำกัดต่อวัน โปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือที่จุด REDEMPTION ก่อนการกดรับสิทธิ์
3. จำกัดการแลกรับ SIAM GIFT CARD 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด 
4. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่  ตามเงื่อนไขหน้าบัตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรับบัตรที่จุด REDEMPTION 
5. SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ 
SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
SIAM GIFT CARD มูลค่า 600 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 1,200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
6. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
7. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
8. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
9. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์  ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์  กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
11. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯงดร่วมรายการ
12. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
13. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
14. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
15. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
16. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน SIAM GIFT CARD หรือยกเลิกการแลก SIAM GIFT CARD ในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
17. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
19. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
20. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION 
21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท   คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด