EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

SHOPAHOLIC

19 พฤษภาคม 66 – 7 มิถุนายน 66

เงื่อนไขรายการ

(1) GET CASH COUPON UP TO 2,400 BAHT • เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อซื้อสินค้าที่ Siam Discovery (ยกเว้นช่องทาง Online) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการครบตามกำหนด ยกเว้นร้านค้าเช่า

  • ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ Cash Coupon 100 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 500 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 1,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ รับ Cash Coupon 100 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 500 บาทต่อใบเสร็จ
  • ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ Cash Coupon 200 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 500 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ รับ Cash Coupon 200 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาทต่อใบเสร็จ
  • ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ Cash Coupon 500 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 2,500 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 300 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ รับ Cash Coupon 500 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 2,500 บาทต่อใบเสร็จ
  • ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ Cash Coupon 1,200 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 6,000 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 100 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ รับ Cash Coupon 1,200 บาท สำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 6,000 บาทต่อใบเสร็จ

(2) แลก 500 VIZ Coins รับ E-COUPON UP TO 1,000 BAHT • เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อซื้อสินค้าที่ Siam Discovery (ยกเว้นช่องทาง Online) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการครบตามกำหนด ยกเว้นร้านค้าเช่า

  • ส่วนลด 1,000 บาทสำหรับใช้ซื้อครั้งถัดไป 2,000 บาทต่อใบเสร็จ จำกัด 50 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
  • เฉพาะวันที่ 26 พ.ค.66 – 31 พ.ค.66

(3) แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% • เงื่อนไขและระยะเวลารายการเป็นไปตามธนาคารและบริษัทฯ กำหนด สามารถแลกรับสิทธิ์ หรือ ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ณ จุดชำระเงิน