EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

ICONSIAM SHOP YOUR HEART OUT

22 กันยายน 2565 - 6 พฤศจิกายน 2565

พิเศษ! เฉพาะสมาชิก VIZ เมื่อมี ONESIAM SuperApp รับ VIZ COINS เพิ่ม 5X และ ฟรี Black Sugar Bubble Milk Tea สำหรับสมาชิก VIZ เมื่อใช้จ่ายที่ ICONSIAM ตามเงื่อนไข 

หมวด Shopping (สินค้าประเภท Non-luxury)

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp และมีใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/วัน รับเพิ่ม VIZ COINS 5 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า = 75 VIZ COINS + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า = 300 VIZ COINS รวมเป็น 375 VIZ COINS)

หมวด Dining

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp และมียอดใช้จ่าย (โดยไม่กำหนดขั้นต่ำ) และแลก VIZ COINS เพื่อชำระยอดใช้จ่ายในร้านอาหารตั้งแต่ 20 VIZ COINS ขึ้นไป รับ E-Coupon Black Sugar Bubble Milk Tea at BRIX Dessert Bar ชั้น G มูลค่า 85 บาท ผ่าน ONESIAM SuperApp (คูปองหมดอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แลกสิทธิ์ได้ที่ VIZ INFORMATION COUNTER ชั้น G ชั้น M และชั้น 1 ไอคอนสยาม

*เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ไอคอนสยาม และห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ (ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์) ระหว่าง วันที่ 22 กันยายน 2565 – 6 พฤศจิกายน 2565
 • สมาชิก VIZ จะได้รับ VIZ COINS/คูปอง Black Sugar Bubble Milk Tea at BRIX Dessert Bar เมื่อทำตามเงื่อนไขรายการดังนี้
  (i) หมวด Shopping (สินค้าประเภท Non-luxury): เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อวัน รับเพิ่ม VIZ COINS 5เท่า (การคำนวณคะแนน VIZ COINS 5 เท่า จะนับจากคะแนนปกติ โดยยอดใช้จ่าย 200 บาท เท่ากับ 1 VIZ COINS สำหรับร้านที่ร่วมรายการ VIZ COINS และให้เพิ่มอีก 4 เท่า (หรือเทียบเท่ากับ 375 VIZ COINS/1 สิทธิ์)) จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการและจำกัดรวม 1,500 สิทธิ์ ตลอดรายการ
  (ii) หมวด Dining : เมื่อมียอดใช้จ่าย (โดยไม่กำหนดขั้นต่ำ) และแลก VIZ COINS เพื่อชำระยอดใช้จ่ายในร้านอาหารตั้งแต่ 20 VIZ COINS ขึ้นไป รับ E-Coupon Black Sugar Bubble Milk Tea at BRIX Dessert Bar มูลค่า 85 บาท ผ่าน ONESIAM SuperApp จำกัด 3 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการและจำกัดรวม 1,500 สิทธิ์ ตลอดรายการสำหรับใช้ที่ร้าน BRIX Dessert Bar สาขาไอคอนสยาม เท่านั้น (คูปองหมดอายุวันที่ 30
  พฤศจิกายน 2565)
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนดโดย VIZ COINS/คูปอง Black Sugar Bubble Milk Tea at BRIX Dessert Bar จะถูกบันทึกเข้าระบบภายในวันถัดไป
 • จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ : รับ VIZ Coinsได้แก่ 1) VIZ INFORMATION COUNTER ช้้น G ช้้น M และช้ั้น 1 ไอคอนสยาม 2) สะสมผ่าน Tenant App ที่ร่วมรายการ รับคูปอง Black Sugar Bubble Milk Tea at BRIX Dessert Bar ได้แก่ VIZ INFORMATION COUNTER ชั้น G ชั้น M และชั้น 1 ไอคอนสยาม
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัลได้แก่ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลลส์ลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็ นบัตรเครดิต)
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก VIZ COIN/คูปอง Black Sugar Bubble Milk Tea at BRIX Dessert Bar ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • เจ้าของกิจการร้านค้า และพนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้าไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ VIZ COIN ไปแล้ว ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ VIZ COIN ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ COIN ดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของศูนย์การค้าได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ VIZ Counter หรือ โทร 02-111-6161 หรือ email : contact@onesiam.com