EN
×

BABYMONSTER Presents SEE YOU THERE Exclusive Deals!

25 พ.ค. 67 – 16 มิ.ย. 67

พิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SuperApp ช้อปครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด รับบัตร FAN MEETING* BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE IN BANGKOK รอบวันที่ 29 มิ.ย. 67 ณ พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

ช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป
รับบัตร FAN MEETING มูลค่า 4,800 บาท* 1 ใบ จำนวน 1 รางวัล
*จำกัด 60 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป
รับบัตร FAN MEETING มูลค่า 2,800 บาท* 1 ใบ จำนวน 1 รางวัล
*จำกัด 34 สิทธิ์ ตลอดรายการ

*จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / Tier ยอดซื้อ / วัน

แลกรับสิทธิ์และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม
- Information Counter ชั้น G ฝั่ง North สยามพารากอน
- Information Counter ชั้น 1 ฝั่ง Stardome สยามพารากอน

*เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับบัตร FAN MEETING BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE IN BANGKOK

 • สมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SuperApp รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับบัตร FAN MEETING BABYMONSTER PRESENTS: SEE YOU THERE IN BANGKOK ภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. 67 – 16 มิ.ย. 67 (รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) ที่จุดแลกรับสิทธิ์ภายในศูนย์การค้าฯ ได้แก่ เคาน์เตอร์ INFORMATION สยามพารากอน ชั้น G ฝั่ง NORTH และ ชั้น 1 ฝั่ง STAR DOME 
 • ขอสงวนสิทธิ์ชื่อผู้ซื้อที่ระบุในใบเสร็จต้องตรงกับชื่อสมาชิก ONESIAM ที่แลกรับสิทธิ์และสะสมยอดซื้อเท่านั้น 
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก ONESIAM แลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง กรณีที่สมาชิก ONESIAM ประสงค์มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน  หรือกรณีที่สมาชิก ONESIAM ประสงค์มอบสิทธิให้ผู้อื่น ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก ONESIAM ดังกล่าว ที่มีการลงนามของสมาชิก ONESIAM พร้อมระบุข้อความให้ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิมีสิทธิในการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจน ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดแลกรับสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SuperApp โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SuperApp ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
 • จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/วัน ของรางวัลมีจำนวนจำกัด โดยของรางวัลเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าจัดให้เท่านั้น 
 • รายละเอียดการเข้าชม เงื่อนไขและข้อกำหนด เป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด ทางศูนย์การค้าฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล : info@livenation.co.th
 • ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชันนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
 • จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่จุดแลกรับสิทธิ์ หรือ สแกน QR CODE 

 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ออกในนามบริษัทฯ, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ระบุเลขที่ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 รายการแล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จที่ระบุเวลาก่อนศูนย์การค้าฯเปิดให้บริการ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้าฯ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์  ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์  กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit, การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า, ยอดชำระค่าสินค้าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า, การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่  ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) หรือ หลักฐานการชำระเงิน (กรณีชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินอื่นๆ)
 • ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
 • ทางศูนย์การค้าฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
 • เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี 
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท   คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดแลกรับสิทธิ์ หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM CALL CENTER โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com
 • สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่: SIAM PARAGON: https://www.siamparagon.co.th/privacy-policy หรือสามารถสแกน QR CODE ได้ที่จุดแลกรับสิทธิ์ในศูนย์การค้าฯ