EN
×

Top Spender จำนวน 5 ท่าน รับบัตรกำนัลห้องพักที่อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาว ภูเก็ต

1 พฤษภาคม 2567 – 2 มิถุนายน 2567

*เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้าน Zegna ชั้น M สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 2 มิถุนายน 2567
 • สมาชิก ONESIAM 5 ท่าน ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ (ขั้นต่ำ 300,000 บาทขึ้นไป) และสะสมยอดใช้จ่ายที่ร้าน Zegna สาขาสยามพารากอน รับบัตรกำนัลห้องพักที่อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาว ภูเก็ต ห้องพักประเภทพูลวิลล่าแบบหนึ่งห้องนอน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน มูลค่า 32,655 บาท ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์ และช่องทางสะสม Snap & Collect
 • จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก ตลอดรายการและจำกัดรวม 5 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • ทาง ONESIAM จะประกาศรายชื่อสมาชิก ONESIAM ที่ได้รับรางวัลทางช่องทาง Facebook ONESIAM หรือจะได้รับข้อความ (SMS) จากบัญชีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง ONESIAM SuperApp ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567
 • ผู้ได้รับรางวัลบัตรกำนัลห้องพักที่อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาว ภูเก็ต สามารถติดต่อเพื่อรับบัตรกำนัลได้ที่เคาน์เตอร์ Information ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G หน้า Babyccino ระหว่างเวลา 10.00 – 22.00 น. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 - 15 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก ONESIAM ต้องลงทะเบียนรับบัตรกำนัลด้วยตัวเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดรับบัตรกำนัลที่กำหนด โดยแสดงบัตรประชาชนก่อนรับบัตรกำนัลห้องพักโรงแรมอนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาว ภูเก็ต
 • สามารถใช้บัตรกำนัลห้องพักที่อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาว ภูเก็ต เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567 เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัตรกำนัล
 • บัตรกำนัลที่พักไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ รางวัลอื่นๆได้
 • กรณีสมาชิกที่มียอดสะสมตามเงื่อนไขเท่ากัน บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้รางวัลแก่สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบก่อนโดยอ้างอิงจากวันที่และเวลาที่สะสมยอดใช้จ่าย
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่าง ๆ, การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง/การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกรับของรางวัลไปแล้วทางศูนย์การค้า และห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้ของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่น ๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียนข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ Information หรือ ONESIAM Contact Center โทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com