EN
×

SUMMER DEAL

1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เงื่อนไขการรับรางวัล 

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการใน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ
 • รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เพื่อแลกรับของสมนาคุณ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น (คำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) 
 • รับของรางวัลพิเศษ เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ดังนี้
  (1) ทุกวัน รับ ชาใส KOI Thé จำนวน 1 แก้ว มูลค่า 55 บาท (เลือกรับ อัสสัมแบล็กที/จัสมินกรีนที/โกลเด้นอู่หลงที) เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ จำกัด 1 สิทธิ์/ สมาชิก/ ตลอดรายการ และจำกัดรวม 1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
  (2) ทุกวัน เลือกรับคูปองส่วนลด Discount Coupon จากร้านค้าที่ร่วมรายการ มูลค่าสูงสุด 500 บาท เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำครบ 5,000 บาท ขึ้นไป ต่อวัน จำกัด 1 สิทธิ์/ คูปอง/ สมาชิก/ วัน  (และจำกัดรวม 100 รางวัล/ วัน)  
  เงื่อนไขในคูปองดังกล่าวเป็นไปตามที่แต่ละร้านค้ากำหนด / โดยสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายใน Siam Premium Outlets Bangkok เท่านั้น
  (3) ทุกวัน รับ 500 ONESIAM Coins เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำครบ 20,000 บาท ขึ้นไป ต่อวัน จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดรายการ จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ ONESIAM Coin พิเศษที่ได้รับ หมดอายุ วันที่ 31 ส.ค. 67
  (4) เฉพาะวันศุกร์ ถึง วันอาทิตย์ รับกระเป๋ากันน้ำ Waterproof Bag มูลค่า 750 บาท เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำครบ 30,000 บาท ขึ้นไป ต่อวัน  จำกัด 1 สิทธิ์/ ชิ้น/ สมาชิก/ วัน  (และจำกัดรวม 100 รางวัล/ วัน) 

 จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ : 

 • (1) (3) ลูกค้ารับ KOI The หรือ ONESIAM Coin ผ่านการทำรายการด้วยตนเอง ด้วยวิธีการถ่ายรูปใบเสร็จของท่านด้วย Snap & Collect ผ่าน QR CODE  ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ในศูนย์การค้า เพื่อลิงก์เข้าไปที่ ONESIAM SuperApp พร้อมรับสิทธิ์ใน Application ดังกล่าว
 • (2) (4) ลูกค้าเลือกรับคูปองส่วนลด หรือกระเป๋ากันน้ำ Waterproof Bag ณ เคาน์เตอร์ Information Center ประตู A (โซน Luxury) ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. 

 (5) เงื่อนไขใช้ ONESIAM Coin แลกรับส่วนลดที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการ 

 • สมาชิก ONESIAM เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ และใช้ ONESIAM Coin เพื่อแลกรับส่วนลดสำหรับชำระยอดใช้จ่ายในร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการผ่าน ONESIAM SuperApp (1 ONESIAM Coin = 1 บาท)
 • โปรดตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนการรับสิทธิ์

(1) (2) (3) (4) (5) เงื่อนไขรวม 

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้ และต้องทำรายการหรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ใช้จ่ายเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือการซื้อเพื่อการลงทุน / ค่าประกันชีวิต / ค่าน้ำ / ค่าไฟ / ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก ONESIAM ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนด
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการพร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) พร้อมแสดงหน้า ONESIAM Profile บน ONESIAM SuperApp ต่อเจ้าหน้าที่
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่าน้นั ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลกับผู้ที่มีใบเสร็จ ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของบริษัทฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่า ผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้ไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ รางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุด Information Center ประตู A (โซน Luxury)
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ONESIAM Contact Center โทร 02-111-6161 หรือ email contact@onesiam.com 
 • เครื่องหมาย .- แทนสกุลเงินบาท