EN
×

ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันหรือสะสมยอดใช้จ่าย

SNAP & COLLECT *หากสมาชิกต้องการรับสิทธิ์โปรโมชัน ต้องกดลงทะเบียนโปรโมชันเพื่อรับสิทธิ์ก่อนสะสมยอด

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การสะสมยอดใช้จ่ายผ่านช่องทาง “SNAP & COLLECT (ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันหรือสะสมยอดใช้จ่าย)” สำหรับสมาชิก ONESIAM (“สมาชิกฯ”) ซึ่งมี ONESIAM SuperApp เท่านั้น
 2. สมาชิกฯ สามารถสะสมยอดใช้จ่ายจากใบเสร็จที่ออกโดยร้านค้าภายในศูนย์การค้า (ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) และ สยามพรีเมียมเอาท์เล็ต ด้วยตนเองเท่านั้น
 3. ใบเสร็จที่ไม่สามารถนำมาสะสมยอดใช้จ่ายได้ ได้แก่ ใบเสร็จมากกว่า 1 ใบที่ออกเพื่อซื้อสินค้า 1 ชิ้น (โดยสมาชิกสามารถนำใบเสร็จใบเดียวเท่านั้น เพื่อใช้ในการสะสมยอดใช้จ่าย) ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท ฟู้ด ฮอลล์และร้านค้า Pop-Up ชั่วคราว, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง/การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภคหรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือเป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE), ใบเสร็จที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ของทางร้านค้า, ใบเสร็จที่ซื้อผ่านช่องทาง Delivery และใบเสร็จจากการซื้อสินค้า และบริการผ่าน ONESIAM SuperApp, ภาพภ่ายใบเสร็จจากหน้าจอ, สลิปบัตรเดรดิต, ใบนัดรับสินค้า, ใบเสร็จเขียนมือ
 4. ใบเสร็จที่สะสมผ่านช่องทาง “SNAP & COLLECT (ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันหรือสะสมยอดใช้จ่าย)” จะต้องไม่เคยถูกสะสมยอดใช้จ่ายมาก่อนจากช่องทางอื่น โดยสมาชิกฯ ต้องทำการสะสมยอดใช้จ่ายภายในวันที่ซื้อสินค้าและบริการ ในช่วงระหว่างเวลา 07.00 น. - 23.59 น. เท่านั้น โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเว้นการสะสมยอดใช้จ่ายย้อนหลังในทุกกรณี
 5. กรณีร้านค้าที่มีระบุชื่อผู้ซื้อสินค้าในใบเสร็จ ชื่อในใบเสร็จที่ใช้สำหรับสะสมยอดใช้จ่ายจะต้องตรงกับชื่อสมาชิก ONESIAM ที่ต้องการสะสมเท่านั้น
 6. ใบเสร็จที่ใช้ในการสะสมผ่านช่องทาง “SNAP & COLLECT (ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันหรือสะสมยอดใช้จ่าย)” ต้องมีข้อมูลเลขที่ใบเสร็จ วันที่ออกใบเสร็จ ยอดชำระ และชื่อร้านค้าที่ต้องใช้ในการสะสมดังกล่าวครบถ้วน โดยรูปถ่ายใบเสร็จจะต้องมีความชัดเจน พอที่จะให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกฯ สามารถรับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะสำหรับสมาชิกฯ ซึ่งแสดงใบเสร็จที่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิของแต่ละรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ เท่านั้น โดยสมาชิกฯ รับทราบและยอมรับว่า สิทธิจากรายการส่งเสริมการขาย อาจมีจำนวนจำกัดต่อรายการ
 8. ยอดการสะสม คิดจากยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดใดๆแล้ว
 9. สำหรับการสะสมยอดใช้จ่ายจากใบเสร็จสำหรับร้านค้าที่เป็นพันธมิตร สมาชิกฯ จะต้องสะสมผ่านร้านค้าโดยตรงเท่านั้น โปรดตรวจสอบร้านค้าที่ไม่ร่วมสะสมยอดใช้จ่ายด้วยตนเอง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (รายชื่อร้านค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ร้านค้าที่ไม่ร่วมสะสมยอดใช้จ่ายด้วยตนเอง

Fashion & Accessories

 • 3.1 Phillip Lim
 • A Collection
 • ADLV(BOY LONDON)
 • alexanderwang
 • Boy london
 • Club21 Men
 • Club21 Multilabel
 • COMME des GARÇONS
 • D WATCH CAFÉ
 • Dickies
 • Frank Garcon
 • Greyhound Original
 • HQ
 • KLOSET
 • LEISURE PROJECTS
 • P & P Jewelry
 • PROUD GEMS
 • RAJDAMRI GEMS
 • Sirus Tanya
 • Smiley Hound by Greyhound
 • SWAN THAILAND
 • The north face
 • VANS (สยามเซ็นเตอร์)
 • VILLAINS SF
 • Xlarge
 • ซิงแสงนภาโกลด์
 • ผ้าตุ้มทอง

Food & Beverage

 • BEANHOUND By Greyhound Cafe'
 • Easy Buddy
 • Talingpling
 • ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
 • ชิบะจัง ปังทวิสต์
 • ทุเรียนมหานคร
 • เน้นเนื้อ
 • เนื้อแท้
 • บ้านข้าวโพด
 • สวน ต. ตระกูล
 • แม่ศรีเรือน
 • เฮือนบุปผา

Health & Beauty

 • All about you
 • APEX Skincare
 • CHABA Nails
 • Flash Nail
 • Maison Berger
 • PAWIS
 • PEWDEE Clinic
 • PRUKSA CLINIC
 • PRUKSA PRIME CLINIC
 • Seacret
 • THANN
 • The Klinique
 • Twenty Four Hours Minerals
 • Waleerat Clinic

IT

 • Gadget house

Jewelry

 • TREZ JEWELRY
 • XAVIER

Luxury

 • ISSEY MIYAKE
 • MULBERRY
 • THOM BROWNE

Specialty

 • AUTO SMART ICON Fl.B1
 • Bangkok Hub
 • Banpresto
 • House of stamps
 • ICON WASH
 • OPTICANA
 • RALPH LAURENT HOME FOR DMHOME
 • The Gundam Base Thailand
 1. สมาชิกฯ รับทราบและยอมรับว่า สมาชิกฯ สามารถเลือกรับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อใบเสร็จหนึ่งใบเท่านั้น โดยรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของศูนย์การค้าหรือห้างฯ ได้
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาทใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสะสมยอดใช้จ่ายผ่านช่องทาง “SNAP & COLLECT (ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันหรือสะสมยอดใช้จ่าย)” คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสะสมใบเสร็จผ่านช่องทาง “SNAP & COLLECT (ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันหรือสะสมยอดใช้จ่าย)” เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยสมาชิกฯ สามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ณ Information Counter หรือช่องทางโทรศัพท์ เบอร์. 02-111-6161 หรือช่องทาง email: contact@onesiam.com