EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

VIZ Siam Paragon World Class Vacation Fair 2023

1 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66

1 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 รับ 250 VIZ Coins เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน (3 สิทธิ์/สมาชิก/ ตลอดรายการ และจำกัดรวม 1,000 สิทธิ์/ ตลอดรายการ)

พิเศษ! เฉพาะวันที่ 3 มี.ค. 66 – 5 มี.ค. 66 และ 10 มี.ค. 66 – 12 มี.ค. 66  รับผลิตภัณฑ์ BATH & BLOOM หรือ PAWIS หรือ DONNA CHANG เมื่อช้อปตามเงื่อนไข

 • สำหรับวันที่ 3 มีนาคม 66 - 5 มีนาคม 66 :
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน รับ BATH & BLOOM B&B All Day Moisturizing Set มูลค่า 790 บาท (50 SET) หรือ Hygienic Daily Care Set  มูลค่า 890 บาท (50 SET)  จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดรายการ (จำนวน 100 สิทธิ์ตลอดรายการ โดย สมาชิกเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน รับ DONNA CHANG น้ำหอม EDP 30ML set มูลค่า 260 บาท / จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดรายการ (จำนวน 50 สิทธิ์ตลอดรายการ)
 • วันที่ 10 มีนาคม 66 - 12 มีนาคม 66 :
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน รับ PAWIS Perfume Oil Roller มูลค่า 880 บาท/ จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดรายการ (จำนวน 100 สิทธิ์ตลอดรายการ)
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน รับ DONNA CHANG น้ำหอม EDP 30M set มูลค่า 260 บาท / จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดรายการ (จำนวน 50 สิทธิ์ตลอดรายการ)

---------------

*เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย   

 • โปรโมชั่น VIZ SIAM PARAGON WORLD CLASS VACATION FAIR 2023 สำหรับสมาชิก VIZ เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 8,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน แลกรับ 250 VIZ COINS
 • จำกัด 3 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดรายการ (จำนวนรวม 1,000 สิทธิ์)
 • เฉพาะยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566– 12 มีนาคม 2566 และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์ 
 • ที่งาน SIAM PARAGON WORLD CLASS VACATION FAIR 2023 เท่านั้น
 • VIZ Coins หมดอายุวันที่ 31 พ.ค.66
 • พิเศษ เฉพาะวันที่ 3 มีนาคม 66 - 5 มีนาคม 66 และ 10 มีนาคม 66 - 12 มีนาคม 66 
 • สำหรับวันที่ 3 มีนาคม 66 - 5 มีนาคม 66 : 
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน รับ BATH & BLOOM B&B All Day Moisturizing Set มูลต่า 790 บาท (50 SET) หรือ Hygienic Daily Care Set  มูลต่า 890 บาท (50 SET)  จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดรายการ (จำนวน 100 สิทธิ์ตลอดรายการ โดย สมาชิกเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน รับ DONNA CHANG น้ำหอม EDP 30ML set มูลค่า 260 บาท / จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดรายการ (จำนวน 50 สิทธิ์ตลอดรายการ)
 • วันที่ 10 มีนาคม 66 - 12 มีนาคม 66 : 
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน รับ PAWIS Perfume Oil Roller มูลค่า 880 บาท/ จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดรายการ (จำนวน 100 สิทธิ์ตลอดรายการ)
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน รับ DONNA CHANG น้ำหอม EDP 30M set มูลค่า 260 บาท / จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดรายการ (จำนวน 50 สิทธิ์ตลอดรายการ)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เท่านั้นและต้องไปรับรางวัลตามจุดที่กำหนด 
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) 
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น,  ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล  หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบรางวัล ดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ลูกค้าที่รับโปรโมชั่นอื่นๆแล้วสามารถร่วมรับโปรโมชั่นนี้ได้  
 • ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-111-6161 หรือ Email: CONTACT@ONESIAM.COM