EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

ดีลโดนใจ ไปพักบาหลีฟรี

21 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

*เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและ ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566
 • รับบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม Anantara Vacation Club at Avani Semiyak Bali ห้องพักประเภท One Bedroom Pool Villa พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน มูลค่า 73,850 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไปต่อวัน
 • จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ ,จำกัดรวม 3 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า A และจำกัดรวม 2 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า B ตลอดรายการ
  - กลุ่มศูนย์การค้า A ประกอบด้วยศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน
  - กลุ่มศูนย์การค้า B ประกอบด้วยศูนย์การค้าไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและ ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม)
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ,การจองสินค้า และการจ่าย มัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง/การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภคหรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือเป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 • จุดลงทะเบียนรับบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม Anantara Vacation Club at Avani Semiyak Bali ณ เคาน์เตอร์ VIZ ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น.เท่านั้น ดังนี้ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS CHAPS สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G, สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง STARDOME, ไอคอนสยาม ชั้น G ชั้น M และชั้น 1และ ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ชั้น G
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนด
 • เอกสารที่นำมาแลกรับบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม Anantara Vacation Club at Avani Semiyak Bali ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการพร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บัตรกำนัลห้องพักโรงแรม Anantara Vacation Club atAvani Semiyak Bali ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • ลูกค้าสามารถใช้บัตรกำนัลห้องพักโรงแรม Anantara Vacation Club at Avani Semiyak Bali เข้าพักได้เฉพาะวันอาทิตย์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 • ช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าพักได้ ได้แก่ 21 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67 และ 9 ม.ค. 67 – 17 ก.พ. 67
 • มีค่าบริการเพิ่มเติม 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคืนสำหรับการเข้าพักในคืนวันพฤหัสบดี คืนวันศุกร์และ/หรือคืนวันเสาร์
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัตรกำนัล • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม Anantara Vacation Club at Avani Semiyak Bali ไปแล้ว ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้บัตรกำนัลห้องพักโรงแรม Anantara Vacation Club at Avani Semiyak Bali โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม Anantara Vacation Club at Avani Semiyak Bali ดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ รางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียนข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นและรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของศูนย์การค้า หรือห้างฯ ได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ หรือ ONESIAM Contact Centerโทร.02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com