EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ เมื่อรับบริการที่โรงพยาบาลพระรามเก้า

14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้บริการที่โรงพยาบาลพระรามเก้า ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

2. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ BLACK

 • ส่วนลด 20% สำหรับค่าห้องผู้ป่วยใน
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา, ค่าห้องปฎิบัติการ LAB และค่ารถฉุกเฉิน
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าบริการ FIX & FIT และ W9 Clinic
 • ส่วนลด 900 บาท สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 15,000 บาท ขึ้นไป
 • ส่วนลด 500 บาท สำหรับโปรแกรมตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ
 • แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูนสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 1,200 บาท
 • แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ราคา 1,000 บาท
 • แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 800 บาท
 • บริการตรวจรักษาด้วยความเย็น -110 องศา (ICE LAB) ฟรี 1 ครั้ง
 • บริการ Telemedicine ฟรี 3 ครั้ง
 • บริการ VIP Car Park ฟรี ตลอดระยะเวลา

3. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ TITANIUM

 • ส่วนลด 15% สำหรับค่าห้องผู้ป่วยใน
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา, ค่าห้องปฎิบัติการ LAB และค่ารถฉุกเฉิน
 • ส่วนลด 900 บาท สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 15,000 บาท ขึ้นไป
 • ส่วนลด 500 บาท สำหรับโปรแกรมตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ
 • แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูนสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 1,200 บาท
 • แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ราคา 1,000 บาท
 • แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 800 บาท
 • บริการตรวจรักษาด้วยความเย็น -110 องศา (ICE LAB) ฟรี 1 ครั้ง
 • บริการ Telemedicine ฟรี 2 ครั้ง

4. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ WHITE

 • แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูนสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 1,200 บาท
 • แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ราคา 1,000 บาท
 • บริการ Telemedicine ฟรี 1 ครั้ง

5. ระยะเวลาสิทธิพิเศษตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 ธันวาคม 2566

6. สมาชิก VIZ แสดงหน้าบัตรสมาชิกใน ONESIAM SuperApp เพื่อรับสิทธิและยืนยันการเป็นสมาชิก VIZ ก่อนเข้ารับบริการ หรือก่อนชำระเงินที่โรงพยาบาลพระรามเก้า

7. สมาชิก VIZ นำรหัสที่ได้รับจากการกดรับคูปองยื่นให้กับพนักงานก่อนเข้ารับบริการ เพื่อรับสิทธิ์โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 15,000 บาทขึ้นไป, โปรแกรมตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ, การตรวจรักษาด้วยความเย็น -110 องศา (ICE LAB) และ การบริการ Telemedicine

8. สมาชิก VIZ BLACK และ VIZ TITANIUM รับสิทธิ์ส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 15,000 บาทขึ้นไป จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดระยะเวลาสิทธิพิเศษ, ส่วนลดโปรแกรมตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ จำกัด 1 สิทธิ์/ สมาชิก / ตลอดระยะเวลาสิทธิพิเศษ, แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดระยะเวลาสิทธิพิเศษ และบริการตรวจรักษาด้วยความเย็น -110 องศา (ICE LAB) จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดระยะเวลาสิทธิพิเศษ, จำกัดรวม 5 สิทธิ์ / เดือน

9. สมาชิก VIZ BLACK, VIZ TITANIUM และ VIZ WHITE รับสิทธิ์บริการ Telemedicine จำกัด 3 สิทธิ์ / สมาชิก VIZ BLACK / ตลอดระยะเวลาสิทธิพิเศษ, จำกัด 2 สิทธิ์ / สมาชิก VIZ TITANIUM / ตลอดระยะเวลาสิทธิพิเศษ และ จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก VIZ WHITE / ตลอดระยะเวลาสิทธิพิเศษ

10. สำหรับสิทธิส่วนลดผู้ป่วยใน สมาชิก VIZ สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่แอดมิท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลด ICU, CCU ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร

11. สำหรับบริการ Telemedicine ให้คำปรึกษา 15 นาที เป็นการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง โดยบริการนี้ไม่รวมค่ายาค่าบริการจัดส่งยา และการปรึกษาแพทย์ทางจิตเวช

12. สมาชิก VIZ สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 12 อาคาร B โรงพยาบาลพระรามเก้า

13. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วันทำการ ที่ Contact Center โทร. 1270

14. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ

15. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อโรงพยาบาลพระรามเก้าโดยตรง

16. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด