EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

ช้อปหนัก! ได้พักสุดคุ้ม

20 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

*เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566
 • รับบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม LA MINIERA POOL VILLAS PATTAYA เมื่อมียอดใช้จ่ายดังนี้
  • รับบัตรกำนัลห้องพักประเภท POOL VILLA FAMILY พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน มูลค่า 15,000 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่าย 300,000 – 499,999 บาท
  • จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ และจำกัดรวม 5 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ
    
  • รับบัตรกำนัลห้องพักประเภท THREE-BEDROOM VILLA SUITE พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน มูลค่า 40,000 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปต่อวัน
  • จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ และจำกัดรวม 5 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ
    
 • กลุ่มศูนย์การค้า A ประกอบด้วยศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน
 • กลุ่มศูนย์การค้า B ประกอบด้วยศูนย์การค้าไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม)
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ร้านค้าเช่าใน ห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง/การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภคหรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือเป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 • จุดลงทะเบียนรับบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม LA MINIERA POOL VILLAS PATTAYA ณ เคาน์เตอร์ VIZ ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น ดังนี้ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS CHAPS สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G, สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง STARDOME, ไอคอนสยาม ชั้น G ชั้น M และชั้น 1 และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ชั้น G
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนด
 • เอกสารที่นำมาแลกรับบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม LA MINIERA POOL VILLAS PATTAYA ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการพร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บัตรกำนัลห้องพักโรงแรม LA MINIERA POOL VILLAS PATTAYA ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • ลูกค้าสามารถใช้บัตรกำนัลห้องพักโรงแรม LA MINIERA POOL VILLAS PATTAYA ได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566
 • ช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าพักได้ ได้แก่
  • 4 – 5 มี.ค. 66
  • 13 – 16 เม.ย 66
  • 29 เม.ย 66 – 6 พ.ค. 66
  • 3 – 4 มิ.ย. 66
  • 28 – 29 ก.ค. 66
  • 12 – 13 ส.ค. 66
  • 29 ก.ย. 66 - 8 ต.ค. 66
  • 13 – 14 ต.ค. 66
  • 21 – 22 ต.ค. 66
  • 9 – 10 ธ.ค. 66
  • 30 – 31 ธ.ค. 66
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัตรกำนัล
 • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม LA MINIERA POOL VILLAS PATTAYA ไปแล้ว ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้บัตรกำนัลห้องพักโรงแรม LA MINIERA POOL VILLAS PATTAYA โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม LA MINIERA POOL VILLAS PATTAYA ดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ รางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของศูนย์การค้า หรือห้างฯ ได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ หรือ ONESIAM Contact Center โทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com