EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

VIZ ONESIAM LEGO KID’S Day 2023

Exclusive for VIZ Members ช้อปรับ 500 VIZ Coins เมื่อใช้จ่าย 12,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่งาน LEGO KID’s DAY

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp และ มียอดซื้อขั้นต่ำ 12,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับเพิ่ม 500 VIZ COINS (จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และ จำกัดสูงสุด 1,000 VIZ Coins/สมาชิก/ตลอดรายการ) ที่ LEGO KID’s DAY ณ Fashion Hall ชั้น 1 และร้าน LEGO ชั้น 2 สยามพารากอน

จุดแลกสิทธิ์ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน

 

*เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ สมาชิก/ ตลอดรายการ และ จำกัดสูงสุด 1,000 VIZ Coins / สมาชิก / ตลอดรายการ
 • จำกัด 50 สิทธิ์/วัน และ จำกัด 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • โปรโมชั่น VIZ ONESIAM LEGO KID’S Day 2023 เฉพาะยอดซื้อตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566 – 15 มกราคม 2566 จำนวนรวม 200 รางวัล และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SpuperApp เท่านั้น

             o เมื่อช้อปครบ 12,000 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ ที่ LEGO KID’s DAY ณ Fashion Hall ชั้น 1 และร้าน LEGO ชั้น 2 สยามพารากอนโดยต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ตามจุดที่กำหนด เพื่อรับ 500 VIZ Coins จะทำการบันทึกในระบบภายในวันถัดไป
             o จำกัด 500 VIZ Coins / 1 สมาชิก / ใบเสร็จ

 • จุดสะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
 • จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก VIZ COIN ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้า
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ VIZ COIN ไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ VIZ COIN ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ COIN ดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ลูกค้าที่รับโปรโมชั่นอื่นๆแล้วสามารถร่วมรับโปรโมชั่นนี้ได้
 • พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
 • ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด · ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-111-6161 หรือ email contact@onesiam.com