EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

จำนวนใบเสร็จมากที่สุด รับเลย Xiaomi Air Purifier 3H

18 ตุลาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้า และนำใบเสร็จที่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ไปสะสมยอดผ่านช่องทาง

 • SNAP & COLLECT โดย 1 ใบเสร็จ ได้รับ 2 สิทธิ์ คลิกเลย
 • ที่ร้านค้า หรือ VIZ Counter โดย 1 ใบเสร็จ ได้รับ 1 สิทธิ์

การนับจำนวนใบเสร็จสำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัลจะนับจากจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับสูงที่สุด 5 คนแรก

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ , สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและ ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566
 • สมาชิก VIZ นำใบเสร็จที่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ไปสะสมยอดใช้จ่ายภายในวันที่ใช้จ่ายและมีจำนวนใบเสร็จสูงสุด 5 ท่านแรก จะได้รับ Xiaomi Air Purifier 3H มูลค่า 4,290 บาท ผ่านช่องทางดังนี้
  (i) สะสมที่ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือเคาน์เตอร์ VIZ โดย 1 ใบเสร็จ ได้รับ 1 สิทธิ์
  (ii) สะสมผ่านช่องทาง SNAP & COLLECT บน ONESIAM SuperApp โดย 1 ใบเสร็จ ได้รับ 2 สิทธิ์
 • จำกัด 1 รางวัล/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 5 รางวัล/ตลอดรายการ
 • จุดลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่าย ณ เคาน์เตอร์ VIZ ดังนี้ - สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS - สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G - สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง STARDOME - ไอคอนสยาม ชั้น G ชั้น M และชั้น 1 - ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ชั้น G
 • การลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายผ่านช่องทาง SNAP & COLLECT บน ONESIAM SuperApp ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 23:00 น. เท่านั้น (การลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 19:00 น. – 23:00 น. ยอดสะสมจะถูกบันทึกภายในวันถัดไป)
 • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก VIZ ที่มีจำนวนสิทธิ์จากการสะสมจำนวนใบเสร็จสูงสุด ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 66 ที่ Facebook ONESIAM เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้รายชื่อสมาชิกที่ปรากฏยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดจนกว่าจะจบรายการ
 • ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ท่าน ผ่านช่องทาง Facebook ONESIAM วันที่ 12 ธ.ค. 66 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป และสมาชิก VIZ ที่ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามบันทึกของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯจะโทรแจ้งเพื่อยืนยันการรับรางวัลภายในวันที่ 19 ธ.ค. 66
 • สงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลกับสมาชิกที่ยืนยันการรับของรางวัลภายในวันที่ 19 ธ.ค. 66 หากไม่ทำการยืนยันในเวลาที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่มีจำนวนสิทธิ์การสะสมจำนวนใบเสร็จสูงสุดลำดับถัดไปแทน
 • กรณีสมาชิกที่มีจำนวนสิทธิ์จากการสะสมจำนวนใบเสร็จเท่ากัน บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้รางวัลแก่สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด
 • สินค้า Xiaomi Air Purifier 3H มูลค่า 4,290 บาท มีระยะประกันถึงวันที่ 31 ส.ค. 67
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่าง ๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง/การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) 
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามช่องทางที่กำหนด
 • เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์
  - กรณีสะสมที่ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือเคาน์เตอร์ VIZ ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
  - กรณีสะสมผ่านช่องทาง SNAP & COLLECT บน ONESIAM SuperApp ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • กรณีนำใบเสร็จ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้ 
 • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ 
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายไปแล้วทางศูนย์การค้าและห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในยกเลิกสิทธิ์สำหรับใบเสร็จดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการนับสิทธิ์ดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่น ๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อกับร้านค้าโดยตรง 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง/ใบเสร็จเท่านั้น และรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของศูนย์การค้า หรือห้างฯ ได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ หรือ ONESIAM Contact Center โทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com