EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

Citibank Coin Conversion

9 กันยายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566

คุ้ม 2 ต่อ เมื่อโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เป็น VIZ Coin

ต่อ 1: โอนคะแนนซิตี้ รีวอร์ด เริ่มต้นเพียง 800 คะแนน (ปกติ 1,000 คะแนน) แลกรับ 100 VIZ Coins
ต่อ 2: รับบัตรกำนัลห้องพักโรงแรมอนันตรา เวเคชั่น คลับ ณ อวานี พลัส เขาหลัก ประเภท One Bedroom Suite พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน มูลค่า 14,525 บาท สำหรับสมาชิก VIZ ที่มียอดการโอน VIZ Coin สูงสุด 5 ท่านแรก ขั้นต่ำ 5,000 VIZ Coins ขึ้นไป

ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566 เท่านั้น โอนเลย คลิก

เงื่อนไขการโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เป็น VIZ Coin

1. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ซึ่งเป็นสมาชิก VIZ และมี ONESIAM SuperApp ทำการโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เป็น VIZ Coin ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566 โดยแลกผ่าน Citi Line Connect ดังนี้ - คะแนนสะสม 800 คะแนน (ปกติ 1,000 คะแนน) = 100 VIZ Coins - คะแนนสะสม 2,400 คะแนน (ปกติ 3,000 คะแนน) = 300 VIZ Coins - คะแนนสะสม 4,000 คะแนน (ปกติ 5,000 คะแนน) = 500 VIZ Coins - คะแนนสะสม 8,000 คะแนน (ปกติ 10,000 คะแนน) = 1,000 VIZ Coins ** 1 VIZ Coin มีมูลค่ามูลค่าเท่ากับ 1 บาท**
2. สมาชิก VIZ ที่โอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เป็น VIZ Coin ขั้นต่ำ 5,000 VIZ Coins ขึ้นไป สูงสุด 5 ท่านแรก รับบัตรกำนัลห้องพักโรงแรมอนันตรา เวเคชั่น คลับ ณ อวานี พลัส เขาหลัก ห้องพักประเภท One Bedroom Suite พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน มูลค่า 14,525 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดรายการ โดยจะประกาศรายชื่อสมาชิก VIZ ที่ได้รับรางวัลทางช่องทาง ONESIAM Facebook หรือจะได้รับข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) จากบัญชีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง ONESIAM SuperApp ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
3. ผู้ได้รับรางวัลบัตรกำนัลห้องพักโรงแรมอนันตรา เวเคชั่น คลับ ณ อวานี พลัส เขาหลัก สามารถติดต่อเพื่อรับบัตรกำนัลได้ที่เคาน์เตอร์ VIZ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง Star Dome ระหว่างเวลา 10.00 – 22.00 น. ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับบัตรกำนัลด้วยตัวเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดรับบัตรกำนัลที่กำหนด โดยแสดงบัตรประชาชนก่อนรับบัตรกำนัลห้องพักโรงแรมอนันตรา เวเคชั่น คลับ ณ อวานี พลัส เขาหลัก
5. สมาชิก VIZ สามารถใช้บัตรกำนัลห้องพักโรงแรมอนันตรา เวเคชั่น คลับ ณ อวานี พลัส เขาหลัก เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 โดยช่วยระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าพัก ได้แก่ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567, 9 กุมภาพันธ์ 2567 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัตรกำนัล
6. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ที่ทำการแลกคะแนนสะสมจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้กับ ONESIAM SuperApp ซึ่งให้บริการโดย บริษัท เวล็อซซิตี้ จำกัด (“บริษัท”)
7. แคมเปญโอนคะแนนสะสมนี้ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ซึ่งเป็นสมาชิก VIZ และมี ONESIAM SuperApp เพื่อใช้สำหรับโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไปยังบัญชีสมาชิก VIZ ของตนเอง ทั้งนี้ผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ไม่สามารถโอน หรือแลกคะแนนสะสมให้บุคคลอื่นได้
8. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา, ซิตี้ เพรสทีจ, ซิตี้ พรีเมียร์ และซิตี้รีวอร์ด เท่านั้น
9. ระยะเวลาการแลกคะแนนสะสมสำหรับอัตราแลกคะแนนพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
10. การแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เป็น VIZ Coin จะเป็นแบบ Real Time โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ สามารถทําการตรวจสอบ VIZ Coin ผ่านทาง ONESIAM SuperApp ได้ทันที
11. คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ตามจำนวนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ที่ทำการแลกสมบูรณ์ โดยสมาชิกไม่สามารถขอคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการยกเลิกการโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด หลังจากสมาชิกได้ทำการแลกสำเร็จไม่ว่าจะกรณีใดๆ
12. บัตรกำนัลที่พักไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ รางวัลอื่นๆได้
13. สมาชิก VIZ สามารถใช้ VIZ Coin เพื่อเป็นส่วนลด หรือใช้ชำระแทนเงินสดในการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ตลอดจนการแลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน ONESIAM SuperApp ก่อนใช้บริการ
14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด รวมถึงอัตราการโอนคะแนน หรือนโยบาย และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะสม ใช้ แลกเปลี่ยน และ/หรือโอนกับ VIZ Coin (รวมถึงการยกเลิกหรือระงับสิทธิพิเศษต่าง ๆ) ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ VIZ Coin นี้ การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
16. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิการโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สำหรับการกระทำใด ๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือการกระทำอื่นใดซึ่งละเมิดข้อบังคับ หรือข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนคะแนนสะสมนี้ ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด อันมิชอบดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจะไม่คืน VIZ Coin ซึ่งได้ใช้ไปสำหรับการกระทำตามข้อนี้
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่คู่ค้าของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนคะแนนสะสมระหว่างกัน
18. สมาชิก VIZ สามารถสอบถามเกี่ยวกับการใช้ VIZ Coin ได้ที่ ONESIAM Contact Center โทร. 02-111-6161 ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น.- 24.00 น. หรือ อีเมล contact@onesiam.com