EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

VIZ X VitalLife Exclusive Privilege

โปรแกรมเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกัน

สิทธิประโยชน์สุดพิเศษเพื่อสมาชิก VIZ ทุกประเภท ซึ่งนอกจากคุณจะได้ความสิทธิพิเศษมากมายที่ OneSiam ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ รวมทั้งไอคอนสยาม แล้ว เตรียมตัวรับความพริวิเลจกับ 4 โปรแกรมฟื้นฟูหลังโควิดสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ อาคาร C โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้แก่

1. โปรแกรมออกซิเจนความกดอากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) ราคาปกติ 5,000 บาท
  รับสิทธิ์ส่วนลด 50%* เพื่อซื้อโปรแกรม Anti-Aging Facial Treatment ราคา 2,750 บาท (ราคาปกติ 5,500 บาท) (สำหรับการใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น)
  (กรณีรับการบริการครั้งแรก จำเป็นต้องตรวจร่างกายและรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน โดยมีค่าปรึกษาแพทย์เบื้องต้น 1,000-1,500 บาท)

2. โปรแกรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน Immune System Fighter ราคาปกติ 12,500 บาท
  รับเพิ่ม! โปรแกรมออกซิเจนความกดอากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) ราคา5,000 บาท* 1 ครั้ง (สำหรับการใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น)

3. โปรแกรมวิตามินบำบัด สูตรเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ (IV Antioxidant Booster) ราคา 4,000 บาท (ราคาปกติ 8,000 บาท) (สำหรับการใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น)

4. โปรแกรมเซลล์บำบัด ราคากรุณาสอบถามเพิ่มเติม รับสิทธิ์ปรึกษาแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 ครั้ง* (สำหรับการใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น)


ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสำหรับสิทธิประโยชน์เพื่อสมาชิก VIZ ได้ที่
- Counter VIZ สยามพารากอน ชั้น M
- Counter VIZ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G โทร 0 2658 2222
- ONESIAM Infinite Lounge ที่ ไอคอนสยาม ชั้น M โทร 0 2495 7011

หรือสอบถามข้อมูลสำหรับ VitalLife Scientific Wellness Center: โทร 02 066 8899 หรืออีเมล info@vitallifeintegratedhealth.com เพื่อสำรองการรับบริการ

- - - -

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
- ลูกค้าแสดงบัตร VIZ Card (ทั้งแบบบัตรแข็ง หรือแบบ Digital) เพื่อรับสิทธิ์รับก่อนใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- สอบถามข้อมูลสำหรับ VIZ: Counter VIZ ณ สยามพารากอน ชั้น M หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G โทร 0 2658 2222 หรือONESIAM Infinite Lounge ที่ไอคอนสยาม ชั้น M โทร 0 2495 7011
- สอบถามข้อมูลสำหรับ VitalLife Scientific Wellness Center: โทร 02 066 8899 หรืออีเมล info@vitallifeintegratedhealth.com เพื่อสำรองการรับบริการ
- เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดการเงิน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
- ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด