EN
×

Le Labo Gift Wrapping Service

รับบริการได้ที่แล็บ Le Labo ชั้น 1 บริเวณ Fashion Gallery Zone , Siam Paragon

ในช่วงเวลา Holiday นอกเหนือจากบริการ Personalize Label บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ Le Labo ยังมีบริการห่อของขวัญด้วย Le Journal รวมทั้งกล่องลวดลายพิเศษ Technical Box ที่จะทำให้ของขวัญชิ้นนี้พิเศษขึ้นทั้งสำหรับผู้ให้และผู้ได้รับ ในแบบฉบับของ Le Labo อีกด้วย

รับบริการได้ที่แล็บ Le Labo ชั้น 1 บริเวณ Fashion Gallery Zone , Siam Paragon โทร  02-126-0700

Enjoy!
Le Labo