EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

LEGO x SIAM PARAGON Reveal The Wonder

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 – 3 กรกฎาคม 2566

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp และมียอดซื้อขั้นต่ำ 12,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ที่ Siam Paragon x Lego Disney Reveal the Wonder 2023 Fashion Hall ชั้น 1 และร้าน LEGO ชั้น 2 สยามพารากอน รับเพิ่ม 500 VIZ Coins (จำกัด 2 สิทธิ์/ สมาชิก/ ตลอดรายการ และ จำกัดสูงสุด 1,000 VIZ Coins/ สมาชิก / ตลอดรายการ)

 • จำกัด 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ (ลงทะเบียนภายในวัน โดย VIZ Coin จะทำการบันทึกในระบบให้กับสมาชิกภายในวันถัดไป)
 • แลกสิทธิ์ได้ที่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน

 

*เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย   

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ สมาชิก/ ตลอดรายการ และ จำกัดสูงสุด 1,000 VIZ Coins / สมาชิก / ตลอดรายการ  
 • จำกัด 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ 
 • โปรโมชั่น VIZ ONESIAM LEGO KID’S Day 2023 เฉพาะยอดซื้อตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 – 3 กรกฎาคม 2566 จำนวนรวม 200 รางวัล และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์ 
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เท่านั้น
 • เมื่อช้อปครบ 12,000 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ ที่ Siam Paragon x Lego Disney Reveal the Wonder 2023 ณ Fashion Hall ชั้น 1  และร้าน LEGO ชั้น 2 สยามพารากอนโดยต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ตามจุดที่กำหนด เพื่อรับ 500 VIZ Coins จะทำการบันทึกในระบบภายในวันถัดไป
 • จำกัด 500 VIZ Coins / 1 สมาชิก / ใบเสร็จ
 • VIZ Coin พิเศษหมดอายุวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 • จุดสะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coin ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น,  ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
 • จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก VIZ COIN ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล  หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้า
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ VIZ Coin ไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ VIZ Coin ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ Coin ดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ลูกค้าที่รับโปรโมชั่นอื่นๆแล้วสามารถร่วมรับโปรโมชั่นนี้ได้  
 • พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้ 
 • ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com