EN
×

#ฮีโร่แบทเทิล ท้าคุณระเบิดความฟัน ชาเลนจ์สุดมันส์

ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2567 -  25 เมษายน 2567

กติกาการแข่งขัน

 1. สร้างสรรค์คลิปสุด creative กับกิจกรรมสุดมันส์ที่ Legend Heroes Sports ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยไม่จำกัดไอเดียและไม่จำกัดความยาววิดีโอลงบนช่องทาง TikTok ของตัวเอง พร้อมติดแฮชแท็ก #ฮีโร่แบทเทิล #GamingOnTikTok #Comeplaywithus
 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมาถ่ายทำคลิปที่ "Legend Heroes Sports ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่" เท่านั้น
 3. สามารถเข้าแข่งขันได้ทั้งแบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ และอย่าลืมกดติดตาม TikTok: Siam Discovery สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2567 -  25 เมษายน 2567

ประกาศผลผู้ชนะ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น. ที่ FB: Siam Discovery

ผู้ชนะรับรางวัล: ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 - 17 พฤษภาคม 2567
ที่จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

มาโชว์ไอเดียกันเลย! คลิก

 

● รางวัล Top 3 Most Popular (จำนวน 3 รางวัล)

อันดับที่ 1 : รับ Samsung Galaxy Z Flip 5 และ Siam Gift Card มูลค่า 10,000 บาท

อันดับที่ 2 : รับ AirPods Gen 3 และ Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท

อันดับที่ 3 : รับ Siam Gift Card 5,000 บาท

 

● รางวัล The Best Creative โดนใจทีมงาน (จำนวน 1 รางวัล)
รับ Siam Gift Card มูลค่า 10,000 บาท

 

● รางวัลชมเชย 10 Newcomer Creators ถูกใจทีมงาน (จำนวน 10 รางวัล)
รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท

 

* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของทีมงาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

เกณฑ์การตัดสิน

 1. รางวัลโดนใจทีมงาน The Best Creative คิดคะแนนจาก Creativity, Quality และ Talent โดยผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 จะเป็นผู้ชนะ
 2. รางวัล Top 3 Most Popular คิดคะแนนจากยอด Views 40% และยอด Engagements (Likes, Comments, Shares) 60% โดยผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1,2 และ3 จะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัล
 3. รางวัลชมเชยโดนใจทีมงาน Newcomer Creators คิดคะแนนจาก Creativity, Quality และ Talent โดยผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนลำดับที่ 2 ถึง ลำดับที่ 11 จะเป็นผู้ได้รับรางวัล

หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

*เงื่อนไขกิจกรรม

 1. เข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 23.59 น.
 2. คลิปวิดิโอที่เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ร่วมแข่งขันตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ โดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย การเก็บข้อมูลสถิติ และการติดต่อสื่อสารทุกช่องทาง ได้แก่ การแจ้งเตือนหรือส่งข้อมูลผ่านหน้าจออุปกรณ์พกพา, อีเมล, Short message service (SMS) และ Multimedia message service (MMS) เป็นต้น
 3. บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำไม่ถูกต้องตามกติกาหรือทำตามกติกาไม่ครบทุกข้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม
 4. การตัดสินรางวัล Top 3 Most Popular ตัดสินจากคลิป TikTok ที่มียอด Views และ Engagements สูงสุด ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 3 ณ วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
 5. ผู้ชนะสามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 18.30 น. ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. ผ่านทาง Inbox Facebook: Siam Discovery
 6. ผู้ชนะสามารถเข้ารับรางวัล ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.00 น. ที่ Counter Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
 7. ผู้ชนะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้
 8. หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับรับรางวัลในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์ทุกกรณี
 9. รางวัล Siam Gift Card ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกทอนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
 10. รางวัล Siam Gift Card สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น
 11. รางวัล Siam Gift Card สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียน คำตัดสินของทีมงานและบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด