EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

VIZ - Dewberry Giveaway

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp รับฟรี ! ดิวเบอร์รี่คุกกี้ รสสตอเบอร์รี่ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดกลุ่มร้านอาหารที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปภายในวัน

รับฟรี ! ดิวเบอร์รี่คุกกี้ รสสตรอเบอร์รี่ มูลค่า 10 บาท จำนวน 1 ห่อ*

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp และมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปภายในวัน โดยมียอดใช้จ่ายในหมวดกลุ่มร้านอาหารที่ร่วมรายการ จำกัด 15,000 สิทธิ์ / กลุ่มศูนย์การค้า และจำกัด 30,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ ที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม)

 • กลุ่มศูนย์การค้าที่ 1: สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, และ สยามพารากอน
 • กลุ่มศูนย์การค้าที่ 2: ไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน, จำกัด 15,000 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า และจำกัด 30,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อรับสิทธิ์: 10 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)
 • สมาชิก VIZ นำใบเสร็จที่มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปภายในวันกลุ่มร้านอาหารที่ร่วมรายการ แลกรับดิวเบอร์รี่คุกกี้ รสสตรอเบอร์รี่ มูลค่า 10 บาท จำนวน 1 ห่อ ที่เคาน์เตอร์ VIZ ดังนี้ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS CHAPSและชั้น 2 หน้าร้าน Watsons, สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G, สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง STARDOME, ไอคอนสยาม ชั้น G, M, 1 และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น G
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของศูนย์การค้าหรือห้างฯ ได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เท่านั้นและต้องไปรับรางวัลตามจุดที่กำหนด
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอานาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กาหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กาหนด
 • ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบรางวัล ดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า กรุณาติดต่อกับทางบริษัท URC Thailand โทร. 02-157-9480
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด