EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

สยามพารากอน อร่อยดี(ล) วันธรรมดา (FOOD PASSAGE)

28 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 เมษายน 2565

โปรโมชั่นพิเศษร้านอาหารที่ร่วมรายการ*

ทุกวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ พบกับโปรโมชั่นพิเศษรับส่วนลดกว่า 50%* จากร้านอาหารชั้น 4 ที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน
รายละเอียดร้านค้าและส่วนลดเพิ่มเติม คลิก

*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

แลกรับ Siam Gift Card 200 บาท เมื่อทานครบตามยอดที่กำหนด

ทุกวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ รับประทานอาหารภายในร้านอาหารชั้น 4 ที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน

รับประทานครบ 800 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท**

  (สำหรับซื้อสินค้า 400 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน เท่านั้น)

**จำกัด 1 สิทธิ์ /ท่าน/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ
**จำกัด 80 สิทธิ์/วัน, จำกัดรวม 2,480 สิทธิ์ ตลอดรายการ
**Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 65 เท่านั้น


จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
- จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 หน้าร้าน Honmono Sushi สยามพารากอน

ร้านอาหารชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่ร่วมรายการ
BAAN ICE บ้านไอซ์, CHABUTON, CHOUNAN, EVAIME SHABU SHABU, FAI SOR KAM LANNA THAI CUISINE, HONMONO SUSHI, KANE MOCHI, LAEMCHAROEN SEAFOOD, LOVE GUILTY BUBBLE TEASSERT, LUKKAITHONG, MIDTOWN THAI, NUER KOO เนื้อคู่, OISHI GRAND BUFFET, PANG CHA, PHUFA (เฉพาะรายการอาหารและเครื่องดื่ม), SABOTEN, SANSAB, SEE FAH, SUSHI DEN, TRUE COFFEE, TUDARI


- - - - - - - - - - - -

**เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการรับประทานอาหารในร้านอาหารชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอนที่ร่วมรายการ ในวันธรรมดา ตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้นที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 หน้าร้าน HONMONO SUSHI
2. SIAM GIFT CARD 200 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร SIAM GIFT CARD ในศูนย์การค้าสยามพารากอน 400.-ขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ
3. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 65 เท่านั้น
4. จำกัดการแลกรับสิทธิ์1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำกัดจำนวนรางวัล 80 รางวัล/วัน
5. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
6. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
7. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
8. ใบเสร็จที่แลกรับโปรโมชั่นอื่นๆภายในศูนย์ฯ แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นนี้ได้
9. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบเสร็จสำเนา, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร หรือเครื่องดื่ม , ใบเสร็จจากการซื้อบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์ และร้านค้าอื่นๆ ที่ไม่ร่วมรายการ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT)
10. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
11. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก SIAM GIFT CARD ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
12. พนักงานขายของร้านค้าและ เจ้าของร้าน หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
13. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขาย
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ SIAM GIFT CARD ไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 หน้าร้าน HONMONO SUSHI
17. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด