EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

SIAM DISCOVERY FLAVOR LAB GIFT CARD PACKAGE

17 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567

คุ้มมากกว่าคุ้ม! กับ SIAM DISCOVERY FLAVOR LAB GIFT CARD PACKAGE

วันที่ 17 พ.ย. 66 – 31 ม.ค. 67

พบกับสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อซื้อ FLAVOR LAB GIFT CARD PACKAGE 9,000 บาท*

 • รับ FLAVOR LAB GIFT CARD มูลค่า 9,000 บาท จำนวน 1 ใบ
 • รับเพิ่ม FLAVOR LAB GIFT CARD มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 ใบ*
 • รับสิทธิเป็นสมาชิก VIZ TITANIUM ทันที!*
 • รับคูปอง ปลากะพงทอดน้ำปลา จากร้านกุ้งทองซีฟู้ด มูลค่า 573 บาท จำนวน 1 ใบ*
 • รับส่วนลด 5%* เมื่อทานอาหารภายในร้าน ครบ 800.- ขึ้นไป และแสดง FLAVOR LAB GIFT CARD ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ

พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า VIZ TITANIUM อีกมากมาย*

และรับเพิ่มเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อ ได้ที่ โทร.088-629-9696, 097-197-8111 หรือ Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ 

*/** เงื่อนไข

*เงื่อนไขบัตร FLAVOR LAB GIFT CARD

 • บัตร FLAVOR LAB GIFT CARD มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น มูลค่าของบัตรจะแสดงอยู่บนบัตร โดยมีมูลค่าใบละ 9,000 บาท (เก้าพันบาท) และ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
 • บัตรนี้สามารถใช้แทนเงินสด เพื่อชำระค่าอาหารในร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น
 • FLAVOR LAB GIF CARD ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน หรือคืน เป็นเงินสดได้
 • ศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลายหน้าบัตรโดยให้เป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด
 • บัตรจะใช้งานได้ต่อเมื่อทำการลงทะเบียนเปิดใช้บัตรแล้วเท่านั้น โดยแจ้งขอเปิดใช้บัตรได้ในวันที่ซื้อ/รับบัตรได้ที่ REDEMPTION COUNTER สยามดิสคัฟเวอรี่
 • การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือภายในบัตรสามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร หรือร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรนี้
 • บริษัทจะคุ้มครองวงเงินภายในบัตรต่อเมื่อบัตรได้มีการลงทะเบียนเปิดบัตรแล้วเท่านั้น โดยหากบัตรที่มีการลงทะเบียนเปิดบัตรไว้แล้ว เกิดการชำรุดหรือสูญหาย สามารถแจ้งขอออกบัตรบัตรใหม่ได้โดยผู้ถือบัตร (ชื่อตามลงทะเบียน) ต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) หรืออัตราอื่นที่บริษัทจะกำหนดในภายหน้า และบริษัทจะออกบัตรใหม่ให้ภายใน 14 วันทำการ
 • ผู้ใดพบบัตรนี้ กรุณาส่งคืนที่ บริษัท ดิจิมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 999 ชั้น 20 อาคารสยามพิวรรรณ์ทาวเวอร์ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่เคาน์เตอร์ จำหน่ายบัตร SIAM GIFT CARD
 • การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัตร หรือแจ้งอายัดบัตรกรณีบัตรสูญหาย รวมถึงการร้องเรียนหรือติดตามการดำเนินการแก้ไข สามารถสอบถามหรือดำเนินการได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือจุดจำหน่ายบัตรภายในศูนย์การค้า หรือโทร. 0 2658 1000 ต่อ 4024

**เงื่อนไขสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเกท ยกเว้น บัตรเครดิตเพี่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเกท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINT Credit Card และ บัต Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
 • ธนาคารจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บคะแนนสะสมพิเศษจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้คะแนนสะสมพิเศษไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888 8888

**เงื่อนไขสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB ทุกประเภท เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 1สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรฯ เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ
 • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 • สมาชิกจะต้องลงทะเบียน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ DN4 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/icbsiamdiscovery ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือโทร KTC PHONE 02 123 5000