EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

ช้อปฟิน กินฟรี

14 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66

• ร้านค้าทั่วไป (รวมร้านอาหาร): รับบัตรกำนัลบุฟเฟ่ต์ Mo-Mo Paradise มูลค่าใบละ 659 บาท จำนวน 2 ใบ ผ่าน ONESIAM SuperApp เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อวัน

 -จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ และจำกัดรวม 125 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ

• ร้าน Luxury ที่ร่วมรายการ: รับบัตรกำนัล Blue by Alain Ducasse มูลค่า 10,000 บาท ผ่าน ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไปต่อวัน (โดยมียอดใช้จ่ายในหมวด Luxury Fashion ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปอย่างน้อย 2 ใบเสร็จ)

-จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ และจำกัดรวม 25 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ

- กลุ่มศูนย์การค้า A ประกอบด้วยศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่และสยามพารากอน

- กลุ่มศูนย์การค้า B ประกอบด้วยศูนย์การค้าไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม)

ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

*เงื่อนไขช้อปฟิน กินฟรี

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและ ICS (ตรงข้าม ไอคอนสยาม) ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 
 • ช้อปฟิน กินฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขดังนี้ 
 • ร้านค้าทั่วไป (รวมร้านอาหาร): รับบัตรกำนัลบุฟเฟ่ต์ Mo-Mo Paradise มูลค่าใบละ 659 บาท จำนวน 2 ใบ ผ่าน ONESIAM SuperApp เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อวัน 
 • จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ และจำกัดรวม 125 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ 
 • บัตรกำนัลบุฟเฟ่ต์ Mo-Mo Paradise หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุบัตรกำนัลทุกกรณี 
 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน Mo-Mo Paradise สาขาสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 2 สำหรับการรับสิทธิ์ที่กลุ่มศูนย์การค้า A และสาขาไอคอนสยาม ชั้น 6 สำหรับการรับสิทธิ์ที่กลุ่มศูนย์การค้า B 
 • ร้าน Luxury ที่ร่วมรายการ: รับบัตรกำนัล Blue by Alain Ducasse มูลค่า 10,000 บาท ผ่าน ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไปต่อวัน (โดยมียอดใช้จ่ายในหมวด Luxury Fashion ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปอย่างน้อย 2 ใบเสร็จ) 
 • จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ และจำกัดรวม 25 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ 
 • บัตรกำนัล Blue by Alain Ducasse หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุบัตรกำนัลทุกกรณี• บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน Blue by Alain Ducasse Bangkok ที่ ICONLUXE ชั้น 1 ไอคอนสยาม และกรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการที่ 065-731-2346 (เปิดวันพฤหัส-จันทร์ ) 
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ได้ช่วงเทศกาลวันพิเศษ เช่น วันสงกรานต์, วันอีสเตอร์ และวันเทศกาลอื่นๆ 
 • บัตรกำนัลนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 
 • กลุ่มศูนย์การค้า A ประกอบด้วยศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่และสยามพารากอน 
 • กลุ่มศูนย์การค้า B ประกอบด้วยศูนย์การค้าไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) 
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง/การซื้อสินค้า เพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภคหรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือเป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) 
 • จุดลงทะเบียนรับบัตรกำนัลผ่าน ONESIAM SuperApp ณ เคาน์เตอร์ VIZ ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น ดังนี้ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS CHAPS, สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G, สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง STARDOME, ไอคอนสยาม ชั้น G ชั้น M และชั้น 1 และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ชั้น G 
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนดโดย บัตรกำนัลผ่าน ONESIAM SuperApp จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป 
 • เอกสารที่นำมาแลกรับบัตรกำนัลผ่าน ONESIAM SuperApp ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการพร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) 
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บัตรกำนัลผ่าน ONESIAM SuperApp กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ 
 • กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้ 
 • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด 
 • ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ 
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกรับบัตรกำนัลผ่าน ONESIAM SuperApp ไปแล้ว ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้บัตรกำนัลผ่าน ONESIAM SuperApp โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบบัตรกำนัลผ่าน ONESIAM SuperApp ดังกล่าว 
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ รางวัลอื่นๆ ได้ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของศูนย์การค้าหรือห้างฯ ได้ 
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ หรือโทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com