วิธีการใช้งาน

ปรับเนื้อหา Notification ให้ตรงตามใจคุณ

คุณสามารถปรับเนื้อหา Notification ให้ตรงตามใจคุณได้
โดยบอกไลฟ์สไตล์และความสนใจของคุณ ตามขั้นตอนดังนี้

ข้ันตอนที่ 1

คุณต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก ONESIAM ก่อน จึงจะสามารถปรับเนื้อหา Notification ให้ตรงตามใจคุณได้

อ่านวิธีการเข้าสู่ระบบสมาชิก ONESIAM

ข้ันตอนที่ 2

หลังเข้าสู่ระบบสมาชิก ONESIAM แล้ว กดปุ่มเมนูหลัก แล้วเลือกเมนู “PROFILE”

ข้ันตอนที่ 3

เลื่อนลงมาที่เนื้อหา “ความสนใจของคุณ” จากนั้นกดเมนู “...” เพื่อปรับเนื้อหา Notification ให้ตรงตามใจคุณ


ข้ันตอนที่ 4

เลือกสไตล์ที่บ่งบอกความเป็นคุณ จากนั้นกด Next ->

ข้ันตอนที่ 5

เลือกสิ่งที่คุณชื่นชอบ จากนั้นกด Next ->

ข้ันตอนที่ 6

การปรับเนื้อหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเนื้อหาที่ตรงตามความสนใจของคุณ