วิธีการใช้งาน

ONESIAM Directory

เข้าถึงข้อมูลร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกได้จากที่เดียว

ข้ันตอนที่ 1

กดปุ่มเมนูหลัก แล้วเลือกเมนู “Directory”

ข้ันตอนที่ 2

ระบุคำค้นหา

ข้ันตอนที่ 3

เลือกศูนย์การค้าและชั้นที่คุณต้องการ


ข้ันตอนที่ 4

จากนั้นกดดูร้านค้าที่คุณสนใจเพื่อดูรายละเอียด

ข้ันตอนที่ 5

กดที่รูปแผนที่เพื่อดูตำแหน่งร้าน

ข้ันตอนที่ 1

กดเลือกประเภทสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการ

ข้ันตอนที่ 2

เลือกศูนย์การค้าและชั้นที่คุณต้องการ

ข้ันตอนที่ 3

กดสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณสนใจเพื่อดูที่ตั้ง