วิธีการใช้งาน

ONESIAM Calendar

รู้โปรโมชั่นก่อนใคร พร้อมค้นหาและเลือกดูกิจกรรมที่น่าสนใจ
จาก ONESIAM ได้ตามวันและเวลาที่คุณต้องการ

วิธีการค้นหากิจกรรมและโปรโมชั่น

ข้ันตอนที่ 1

กดปุ่มเมนูหลัก แล้วเลือกเมนู“CALENDAR”

ข้ันตอนที่ 2

เลือกศูนย์การค้าและวันที่คุณต้องการค้นหา

ข้ันตอนที่ 3

พิมพ์คำค้นในกล่องค้นหา จากนั้นกดเลือกดูกิจกรรมหรือโปรโมชั่นที่คุณสนใจ


ข้ันตอนที่ 4

คุณสามารถกดดูรายละเอียดของร้านค้าได้ โดยกดที่ชื่อร้านค้า

ข้ันตอนที่ 5

กด เพื่อดูแผนที่ร้านค้า