Term & Condition

รายละเอียดของรางวัลกิจกรรม “โหลดแล้วลุ้น” รวมมูลค่าทั้งหมด 316,190.50 บาท

รางวัลที่ 1
บัตรสมาชิกรายปี (1 ปี) Virgin Active Fitness Club มูลค่า 40,339.- จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 80,000.-

รางวัลที่ 2
โทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 10 (ความจุ 256 GB) มูลค่า 32,900.- จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 164,000.-

รางวัลที่ 3
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V11 Fluffy จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,900.-

รางวัลที่ 4
บัตรกำนัลห้องพักดีลักซ์ 1 คืน พร้อมอาหารเช้า และบัตรรับประทานอาหารเย็น โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพฯ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 20,000.-

รางวัลที่ 5
พัดลมกรองอากาศส่วนตัว Dyson Pure Cool Me จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 13,900.-

รางวัลที่ 6
บัตรกำนัลสำหรับ Afternoon Tea Set ที่หนุมานบาร์ โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพฯ สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 1,050.- จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,000.-

เงื่อนไขการร่วมลุ้นรางวัล

 1. ผู้ร่วมรายการจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน ด้วยชื่อ –นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่ถูกต้องและเป็นจริงที่สามารถตรวจสอบและติดต่อได้ มิฉะนั้นสิทธิ์ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการลุ้นรางวัล เฉพาะลูกค้าที่มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. สำหรับสมาชิกแอปพลิเคชัน จำกัดการร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถกดรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งเพื่อรับสิทธิ์เป็นจำนวน 1 สิทธิ์/1 รายการ สามารถร่วมลุ้นรางวัลได้ทุกรายการ
 4. สำหรับสมาชิกแอปพลิเคชัน ที่ลงทะเบียนเป็น Digital VIZ Card ในแอปพลิเคชัน จำกัดการร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถกดรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งเพื่อรับสิทธิ์เป็นจำนวน 2 สิทธิ์/1 รายการ สามารถร่วมลุ้นรางวัลได้ทุกรายการ
 5. หมดเขตรับสิทธิ์วันที่ 15 พ.ย. 62 เวลา 23.59 น. จับรางวัลวันที่ 11 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลและติดต่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 62 ผ่านทางแอปพลิเคชัน ONESIAM และเว็บไซต์ของศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และวันสยาม (www.siamparagon.co.th, www.siamcenter.co.th, www.siamdiscovery.co.th, www.iconsiam.com, www.onesiam.com) หากไม่ติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันหลังประกาศผลผู้โชคดี บริษัทฯ ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 7. ขอสงวนสิทธิ์ ในการจำกัดสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่าน / 1 รางวัล / ทุกรายการ โดยจะได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น
 8. บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่แอปพลิเคชัน หากหมายเลขโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 9. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำเอกสารมาแสดง เพื่อรับสิทธิ์การรับของรางวัลตามเงื่อนไขของบริษัทฯ กำหนด คือ สำเนาบัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือสูติบัตร หรือหนังสือเดินทางของตนเอง กรณีเป็นชาวต่างชาติ (ตัวจริงพร้อมสำเนา) โดยชื่อ นามสกุล ต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ใน แอปพลิเคชั่น มาเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับรางวัลด้วยตนเองเพื่อแลกรับรางวัลต่างๆ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือกรณีไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและเอกสารการรับสิทธิ์การรับของรางวัล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และต้องรับรางวัลภายใน 30 วัน ตามที่บริษัทฯ กำหนด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 11. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงินสดจากมูลค่าของรางวัล และต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกับรายได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปีที่ได้รับรางวัล
 12. ทางศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัล
 13. ของรางวัลเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และ ไม่สามารถแลก / เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้
 14. พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม พนักงานบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัทฯ ในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา / เงื่อนไข / ข้อกำหนดหรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพากคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด