TH
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

[VIZ Privilege] SUMMER HOT DEAL

วันที่ 1 มี.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2566

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ศูนการค้าชั้นนำ รับ VIZ COIN สูงสุด 5X หรือใช้ VIZ COIN ยังไงก็ได้คืน เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, และ ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ

เงื่อนไขรับ VIZ COIN สูงสุด 5X เเละใช้ยังไง ก็ได้คืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม และห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566(1) รับ VIZ COIN สูงสุด 5X สมาชิก VIZ จะได้รับ VIZ COIN เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขดังนี้
 • ร้านค้าทั่วไป (รวมร้านอาหาร) : เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับ VIZ COIN ดังนี้ * ร้านค้าพันธมิตร VIZ COIN: รับ VIZ COIN ทั้งหมด 5 เท่า โดยจะคำนวณค่าใช้จ่ายทุก 200 บาท จะได้รับ VIZ COIN ปกติ 1 เท่า จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และรับ VIZ COIN พิเศษเพิ่ม 4 เท่า จากร้านค้าพันธมิตร VIZ COIN จำกัดการรับ VIZ COIN พิเศษ 160 VIZ COINS (1 สิทธิ์)/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ และจำกัดรวม 500 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ ** ร้านค้าอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่มพันธมิตร VIZ COIN : รับ VIZ COIN พิเศษ 3 เท่า โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายทุก 200 บาท จะได้รับ VIZ COINS พิเศษเพิ่ม จากร้านอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่มพันธมิตร VIZ COIN จำกัดการรับ VIZ COIN พิเศษ 120 VIZ COINS (1 สิทธิ์)/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้าตลอดรายการ และจำกัดรวม 500 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ
 • ร้านค้าประเภท Luxury ที่ร่วมรายการ : *** ทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดใช้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ VIZ COIN ทั้งหมด 5 เท่า โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาทจะได้รับ VIZ COIN ปกติ 1 เท่า จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และรับ VIZ COIN พิเศษเพิ่ม 4 เท่า จากทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ จำกัดการรับ VIZ COIN พิเศษ 400 VIZ COINS(1 สิทธิ์)/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการและจำกัดรวม 400 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ(2) ใช้ยังไง ก็ได้คืน สมาชิก VIZ จะได้รับ VIZ COIN เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำตามที่กำหนดและใช้ VIZ COIN เพื่อแลกรับส่วนลดสำหรับชำระยอดใช้จ่ายในร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการผ่าน ONESIAM SuperApp ดังนี้
 • รับ 300 VIZ COINS เมื่อใช้ 300 VIZ COINS ขึ้นไป แลกรับส่วนลดสำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 600 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ (จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ และจำกัดรวม 700 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้าตลอดรายการ)
 • รับ 1,000 VIZ COINS เมื่อใช้ 1,000 VIZ COINS ขึ้นไป แลกรับส่วนลดสำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ (จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/กลุ่มศูนย์การค้า ตลอดรายการ และจำกัดรวม 200 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้าตลอดรายการ)(1)/(2)

เงื่อนไขรวม

 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง/การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภคหรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือเป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 • จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ VIZ COIN ณ เคาน์เตอร์ VIZ ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น ดังนี้ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS CHAPS, สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G, สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง STARDOME และไอคอนสยาม ชั้น G ชั้น M และชั้น 1
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนดโดย VIZ COIN จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ VIZ COIN ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • VIZ COIN พิเศษหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลหรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกรับ VIZ COIN ไปแล้วทางศูนย์การค้าและห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้ VIZ COIN โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ COIN ดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง/ใบเสร็จเท่านั้น และรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของศูนย์การค้าหรือห้างฯ ได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ หรือโทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com