TH
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

ช้อปครบ รับฟรี ที่ไอซีเอส

1 สิงหาคม 2566 - 30 กันยายน 2566

*เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อซื้อสินค้าหรือรับประทานอาหารจากร้านค้าที่ร่วมรายการในไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 30 กันยายน 2566
 • รับกระเป๋าผ้า ICS จำนวน 1 ใบ มูลค่า 159 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
 • ไม่จำกัดสิทธิ์/สมาชิก และจำกัดรวม 2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง/การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภคหรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือเป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 • ลงทะเบียนรับกระเป๋าผ้า ณ เคาน์เตอร์ INFORMATION ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ชั้น G ระหว่างเวลา 10.00 น. – 22.00 น. และ ชั้น 2 ระหว่างเวลา12.00 น. – 20.00 น. เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนด
 • เอกสารที่นำมาแลกรับกระเป๋าผ้า ICS ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการพร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการให้กระเป๋าผ้า ICS ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน ของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ 
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ รางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของศูนย์การค้า หรือห้างฯ ได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ หรือ ONESIAM Contact Centerโทร. 02-111-6161 หรือ email:contact@onesiam.com