TH
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

SHOPPING DEAL

8 กันยายน 2566 – 23 ตุลาคม 2566

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp แลกรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5.6 ล้านบาท(1) เมื่อทานหรือช้อปครบตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการที่สยามพารากอน และ สยามเซ็นเตอร์

ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 66 – 23 ต.ค. 66

สยามพารากอน

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp แลกรับ VIZ Coin สูงสุด 500 VIZ Coins(1) เมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด

รับประทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ 100 VIZ Coins(1)

(จำกัด 50 รางวัล/วัน)

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ 500 VIZ Coins(1)

(จำกัด 80 รางวัล/วัน)

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิก

(1) จำกัดการแลกรับ VIZ Coin 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ
(1) VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน

พิเศษ! ช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (เฉพาะวันที่ 1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 66)
แลกรับ 350 VIZ Coins(3) และบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 250 บาท(3)
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน, รวม 1,850 สิทธิ์/เดือน)

จุดแลกรับสิทธิ์
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน

ดีลฮอตรับ VIZ Coin (เฉพาะวันที่ 1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 66)

สมาชิก VIZ 20 ท่านแรก รับแพ็คเกจสุดหรูเที่ยว GALAXY MACAU 3 วัน 2 คืน(3) มูลค่ากว่า 125,000 บาท
เมื่อช้อปสะสมครบ 5 ล้านบาทขึ้นไป ภายในวัน
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/ทุกศูนย์การค้าฯ/ตลอดรายการ, จำกัดรวม 10 สิทธิ์/เดือน)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หรือ พิเศษ! รับสูงสุด 1,000 VIZ Coins(3) (เฉพาะวันที่ 1 ก.ย. 66 และ 16 ก.ย. 66)
เมื่อใช้ VIZ COIN แลกรับส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน, จำกัดรวม 38 สิทธิ์ สำหรับวันที่ 1 ของทุกเดือน, จำกัดรวม 37 สิทธิ์ สำหรับวันที่ 16 ของทุกเดือน)

สอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน

หรือ พิเศษ! แลกรับกล้อง DJI OSMO ACTION 3 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 12,500บาท(4)
(เฉพาะวันที่ 8 ก.ย. 66 - 25 ต.ค. 66)
เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ พร้อมแลก 3,000 VIZ COINS
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก ตลอดรายการ, จำกัดรวม 10 รางวัล ตลอดรายการ)

สอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน

สยามเซ็นเตอร์

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp แลกรับ VIZ Coin สูงสุด 200 VIZ Coins(1) เมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด

ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ 100 VIZ Coins(1)

(จำกัด 80 รางวัล/วัน)

ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ 200 VIZ Coins(1)

(จำกัด 50 รางวัล/วัน)

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิก

(1) จำกัดการแลกรับ VIZ Coin 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ
(1) VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

พิเศษ! ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ แลกรับ 150 VIZ Coins(3) และบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 250 บาท(3)
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน รวม 1,850 สิทธิ์/เดือน)

จุดแลกรับสิทธิ์
- VIZ Counter ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

ดีลฮอตรับ VIZ Coin (เฉพาะวันที่ 1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 66)

สมาชิก VIZ 20 ท่านแรก รับแพ็คเกจสุดหรูเที่ยว GALAXY MACAU 3 วัน 2 คืน(3) มูลค่ากว่า 125,000 บาท
เมื่อช้อปสะสมครบ 5 ล้านบาทขึ้นไป ภายในวัน
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/ทุกศูนย์การค้าฯ/ตลอดรายการ, จำกัดรวม 10 สิทธิ์/เดือน)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หรือ พิเศษ! รับสูงสุด 1,000 VIZ Coins(3) (เฉพาะวันที่ 1 ก.ย. 66 และ 16 ก.ย. 66)
เมื่อใช้ VIZ COIN แลกรับส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน, จำกัดรวม 38 สิทธิ์ สำหรับวันที่ 1 ของทุกเดือน, จำกัดรวม 37 สิทธิ์ สำหรับวันที่ 16 ของทุกเดือน)

สอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
- VIZ Counter ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%(2) จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

(2) แลกรับสิทธิ์หรือตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่จุด Redemption สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง Stardome, VIZ Counter ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

(1) เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ VIZ Coin

 1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์การค้าฯสยามพารากอน หรือ สยามเซ็นเตอร์ ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าฯได้) ลงทะเบียนแลกรับ VIZ Coin ภายในวันเดียวกันระหว่างวันที่ 4 ส.ค. 66 – 3 ก.ย. 66 ที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์การค้าฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน หรือ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ (รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
 2. จำกัดการแลกรับ VIZ Coin 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
 3. VIZ Coin ที่ได้รับจะถูกบันทึกในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ
 4. VIZ Coin ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
 5. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SuperApp ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SuperApp ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ VIZ COUNTER ภายในศูนย์ฯก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน หรือ VIZ COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
 8. ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์การค้าฯ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน  หรือ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
 9. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 รายการแล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จที่ระบุเวลาก่อนศูนย์การค้าฯเปิดให้บริการ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้าฯ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์  ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์  กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit / Payment on Credit / Store Credit, การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า, ยอดชำระค่าสินค้าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า, การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่  ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) หรือ หลักฐานการชำระเงิน (กรณีชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินอื่นๆ)
 11. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯงดร่วมรายการ
 12. ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์เท่านั้น โดย VIZ Coin จะเป็นสิทธิ์ของผู้มอบอำนาจเท่านั้น, สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน
 13. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 14. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
 15. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
 16. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 17. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
 19. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
 20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 21. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com
 22. สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่:
  SIAM PARAGON: https://www.siamparagon.co.th/privacy-policy
  SIAM CENTER: https://www.siamcenter.co.th/privacy-policy

หรือสามารถสแกน QR CODE ได้ที่จุด REDEMPTION ในศูนย์การค้าฯที่เข้าร่วมรายการ

(4) เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด พร้อมแลก VIZ COIN รับ DJI OSMO ACTION 3

 1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน 50,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จพร้อมแลก 3,000 VIZ Coins ที่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน ภายในวันเดียวกัน รับ DJI OSMO ACTION 3 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 12,500 บาท ระหว่างวันที่ 8 ก.ย. 66 – 23 ต.ค. 66
 2.  จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก ตลอดรายการ และจำกัดรวม 10 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 3.  ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชันอื่นๆ ของศูนย์การค้าได้
 4.  ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
 5.  ขอสงวนสิทธิ์ชื่อผู้ซื้อที่ระบุในใบเสร็จต้องตรงกับชื่อสมาชิก VIZ ที่มาแลกรับสิทธิ์เท่านั้น
 6.  ขอสงวนสิทธิ์สมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี)
 7.  ของรางวัล DJI OSMO ACTION 3 มีระยะการรับประกันสินค้า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2566 (โดยรับประกันเฉพาะในส่วนของซอฟต์แวร์เท่านั้น)
 8.  ทางศูนย์การค้าฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัล และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์บริการ DJI โดยตรง