TH
×

Follow us and get!

9 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

*เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย  

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ(ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67  
 • สมาชิก ONESIAM จะได้รับเพิ่ม 200 ONESIAM Coins เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ 
 • จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน, จำกัด 8 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 3,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • ONESIAM Coin หมดอายุวันที่ 30 ก.ย. 67 
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง/การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิตค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน(EXCHANGE)   
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก ONESIAM ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนดโดย ONESIAM Coin จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป 
 • จุดลงทะเบียนรับ ONESIAM Coin ระหว่างเวลา 10:00 น. – 22:00 น. เท่านั้น Information Counter ชั้น G ชั้น M และชั้น 1 ไอคอนสยาม  
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) 
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก ONESIAM Coin ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ 
 • ทางห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของห้างฯ
  • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ ONESIAM Coin ไปแล้ว ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ONESIAM Coin ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ ONESIAM Coin ดังกล่าว  
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาทคำตัดสินของห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของห้างฯ ได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ Information หรือ ONESIAM Contact Center โทร 02-111-6161 หรือ email : contact@onesiam.com