TH
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ เมื่อรับบริการที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

รับฟรี ค่าบริการสำหรับบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services) พร้อมรับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าบัตร Exclusive และส่วนลด 25% สำหรับโปรแกรมพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ BLACK  

 • รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บ้านมูลค่า 1,500 บาท จำนวน 1 ครั้ง/ระยะเวลาสิทธิพิเศษ 
 • รับการยกเว้นค่าบริการสำหรับบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services) มูลค่า 1,000 บาทต่อครั้ง (รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าการพยาบาล และค่าเดินทาง) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ นอกเหนือเขตพื้นที่กรุงเทพฯ โปรดสอบถามค่าบริการก่อนเข้ารับบริการ 
 • รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าบัตร Exclusive ของทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 
 • รับส่วนลดพิเศษ 25% จากราคาปกติ สำหรับการตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ (รายการตรวจเฉพาะบุคคล และรายการตรวจแบบรวมทุกรายการ) 
 • รับส่วนลดพิเศษ 25% จากราคาปกติ สำหรับเติมวิตามินสูตรเฉพาะบุคคลแบบเร่งด่วน 
 • รับส่วนลดพิเศษ 25% จากราคาปกติ สำหรับการตรวจสุขภาพเจาะลึก เพื่อป้องกันโรคร้าย (รายการตรวจเฉพาะบุคคล และรายการตรวจแบบรวมทุกรายการ) 
 • รับส่วนลดพิเศษ 25% จากราคาปกติ สำหรับตรวจสุขภาพเจาะลึก เพื่อป้องกันโรคหัวใจ (รายการตรวจเฉพาะบุคคล และรายการตรวจแบบรวมทุกรายการ) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ TITANIUM   

 • รับการยกเว้นค่าบริการสำหรับบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services) มูลค่า 1,000 บาทต่อครั้ง (รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าการพยาบาล และค่าเดินทาง) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ นอกเหนือเขตพื้นที่กรุงเทพฯ โปรดสอบถามค่าบริการก่อนเข้ารับบริการ 
 • รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าบัตร Exclusive ของทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 
 • รับส่วนลดพิเศษ 25% จากราคาปกติ สำหรับการตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ (รายการตรวจเฉพาะบุคคล และรายการตรวจแบบรวมทุกรายการ) 
 • รับส่วนลดพิเศษ 25% จากราคาปกติ สำหรับเติมวิตามินสูตรเฉพาะบุคคลแบบเร่งด่วน 
 • รับส่วนลดพิเศษ 25% จากราคาปกติ สำหรับการตรวจสุขภาพเจาะลึก เพื่อป้องกันโรคร้าย (รายการตรวจเฉพาะบุคคล และรายการตรวจแบบรวมทุกรายการ) 
 • รับส่วนลดพิเศษ 25% จากราคาปกติ สำหรับตรวจสุขภาพเจาะลึก เพื่อป้องกันโรคหัวใจ (รายการตรวจเฉพาะบุคคล และรายการตรวจแบบรวมทุกรายการ) 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ WHITE 

 • รับส่วนลดพิเศษ 10% จากราคาปกติ สำหรับการตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ (รายการตรวจเฉพาะบุคคล และรายการตรวจแบบรวมทุกรายการ) 
 • รับส่วนลดพิเศษ 10% จากราคาปกติ สำหรับเติมวิตามินสูตรเฉพาะบุคคลแบบเร่งด่วน 
 • รับส่วนลดพิเศษ 10% จากราคาปกติ สำหรับการตรวจสุขภาพเจาะลึก เพื่อป้องกันโรคร้าย (รายการตรวจเฉพาะบุคคล และรายการตรวจแบบรวมทุกรายการ) 
 • รับส่วนลดพิเศษ 10% จากราคาปกติ สำหรับตรวจสุขภาพเจาะลึก เพื่อป้องกันโรคหัวใจ (รายการตรวจเฉพาะบุคคล และรายการตรวจแบบรวมทุกรายการ) 
 • ระยะเวลาสิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 
 • สมาชิก VIZ แสดงหน้าบัตรสมาชิกใน ONESIAM SuperApp ก่อนเข้ารับบริการ หรือก่อนชำระเงิน เพื่อรับสิทธิ์บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บ้าน, การยกเว้นค่าบริการสำหรับบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Service), รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าบัตร Exclusive และสิทธิ์ส่วนลด  
 • สมาชิก VIZ BLACK แสดงรหัสที่ได้รับจากการกดรับคูปองยื่นให้กับพนักงานก่อนเข้ารับบริการ เพื่อรับสิทธิ์บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บ้านมูลค่า 1,500 บาท จำนวน 1 ครั้ง/ระยะเวลาสิทธิพิเศษ 
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ Home Health Care Services อย่างน้อย 1 วันทำการ สำหรับการยกเว้นค่าบริการมูลค่า 1,000 บาทต่อครั้ง สงวนสิทธิ์เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ หากนอกเขตพื้นที่กรุงเทพ โปรดสอบถามค่าบริการนอกสถานที่ก่อนเข้ารับบริการ หรือนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการได้ที่คุณภาสินี โทร. 090-962-2494  
 • ในกรณีรับบริการ Home Health Care Services ได้แก่ ฉีดวัคซีนทุกชนิด สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป, ตรวจค่าผลเลือดทุกประเภท เพื่อตรวจสุขภาพ หรือเพื่อติดตามการรักษา, ตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG, ตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori (H. pylori) ในกระเพาะอาหารทางลมหายใจ และเติมวิตามินสูตรเฉพาะบุคคลแบบเร่งด่วน ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนวันนัด  

สมาชิก VIZ BLACK และ VIZ TITANIUM รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าบัตร Exclusive ดังนี้  

 • ลด 40% ค่าห้องพักผู้ป่วย 
 • ลด 20% ค่าอาหาร ค่าบริการทางการแพทย์และพยาบาล (เฉพาะ IPD) 
 • ลด 10% ค่าห้องผ่าตัด ค่ายาและค่าอาหารทางเส้นเลือด ,ค่าเวชภัณฑ์ 
 • ลด 10% ค่าวินิจฉัยหางเทคนิคการแพทย์ (เฉพาะตรวจในรพ.) 
 • ลด 10% ค่าวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (เฉพาะตรวจในรพ.) 
 • ลด 10% ค่ากายกาพบำบัด 
 • ลด 10% ค่าทันตกรรม อุด ขูด ถอน (ไม่รวมค่าแพทย์) 
 • ลด 20% ค่าห้อง ICU , CCU 
 • ลด 20% ค่าบริการคลินิกฝังเข็ม  
 • ลด 10% ค่าทันตกรรม อุด ขูด ถอน (ไม่รวมค่าแพทย์) 
 • ตรวจสุขภาพฟันไม่เสียค่าใช้จ่ายปีละ 2 ครั้ง 
 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติม โดยต้องเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเท่านั้น 
 • ฟรี ตรวจสุขภาพ 7 รายการ มูลค่า 1,790 บาท 
 • ปรึกษานักกายภาพบำบัด และอัลตราชาวด์ หรือกระตุ้นไฟฟ้าหรือนวดคลายกล้ามเนื้อฟรี 1 ครั้ง มูลค่า 500 บาท 
 • ตรวจค้นหาเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ราคาพิเศษ 500 บาท (ปกติ 1,000 บาท ) 
 • ฟรี ปรึกษาแพทย์ฝังเข็ม และวิเคราะห์แมะ 
 • ลด 20 % จากราคาปกติ สำหรับค่ารักษาด้วยการฝังเข็ม  
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โดยตรง ที่ Contact Center โทร. 02-441-6999  
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด