TH
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ เมื่อรับบริการที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

รับส่วนลดสูงสุด 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด และค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Samitivej First 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ Black   

 • รับส่วนลด 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย) 
 • รับส่วนลด 10% ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์พิเศษ เอ็กซเรย์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)  
 • รับสิทธิ์เป็นสมาชิก Samitivej First ที่โรงพยาบาลสมิติเวช 

ส่วนลดพิเศษเมื่อเป็นสมาชิก Samitivej First 

 • ส่วนลด 30% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน ไม่จำกัดจำนวนคืน  
 • ส่วนลด 5% สำหรับ Special Computer X-ray ได้แก่ MRI และ CT SCAN            
 • รับสิทธิ์เข้าห้องรับรองพิเศษ (The First Lounge) เพิ่มความสะดวกสบาย และผ่อนคลายขณะเข้ารับบริการ พร้อมมุมอาหารว่างและเครื่องดื่มสุขภาพ 
 • รับสิทธิ์ผู้ช่วยส่วนตัว (Butler Service) รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกตลอดการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ Titanium  

 • รับส่วนลด 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย) 
 • รับส่วนลด 10% ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์พิเศษ เอ็กซเรย์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)  

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ White 

 • รับส่วนลด 10% ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์พิเศษ เอ็กซเรย์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)  
 • ระยะเวลาสิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 
 • สมาชิก VIZ แสดงหน้าบัตรสมาชิกใน ONESIAM SuperApp เพื่อรับสิทธิและยืนยันการเป็นสมาชิก VIZ ก่อนเข้ารับบริการ หรือก่อนชำระเงิน  
 • สมาชิก VIZ สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย) และส่วนลดค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์พิเศษ เอ็กซเรย์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย) ได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น 
 • สมาชิก VIZ Black รับสิทธิ์ Samitivej First ที่ The First Lounge โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท หรือ Samitivej Exclusive โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 3 วันทำการ ที่ Samitivej Contact Center โทร. 02-022-2222 
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อโรงพยาบาลสมิติเวชโดยตรง 
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด