TH
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

[VIZ Privilege] Chatrium Golf Resort Soi Dao Chanthaburi

15 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ เมื่อใช้บริการที่โรงแรมชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี รับส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับค่าห้องพักทุกประเภท ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่ากรีนฟี

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567

เงื่อนไข

1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้บริการที่โรงแรมชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567

2. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ Black

  • รับส่วนลด 20% สำหรับค่าห้องพักทุกประเภท
  • รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่คลับเฮ้าส์
  • รับส่วนลด 50% สำหรับค่ากรีนฟี

3. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ Titanium

  • รับส่วนลด 15% สำหรับค่าห้องพักทุกประเภท
  • รับส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่คลับเฮ้าส์
  • รับส่วนลด 30% สำหรับค่ากรีนฟี

4. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ White

  • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักทุกประเภท
  • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่คลับเฮ้าส์
  • รับส่วนลด 20% สำหรับค่ากรีนฟี

5. ระยะเวลาสิทธิพิเศษตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567

6. สมาชิก VIZ แสดงหน้าบัตรสมาชิกใน ONESIAM SuperApp ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก VIZ ก่อนใช้บริการ

7. สิทธิพิเศษข้างต้นไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ กิจกรรมพิเศษ เมนูพิเศษ เทศกาลและวันหยุดยาว

8. สิทธิพิเศษข้างต้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

9. สิทธิพิเศษข้างต้นไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และคูปองเงินสดได้

10. กรุณาสำรองห้องพักและ/หรือการบริการล่วงหน้าที่โรงแรมชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรีโทร. 089-934-3008

11. บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อโรงแรมชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรีโดยตรง

12. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด