TH
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

ยิ่งสะสม ยิ่งได้ - เอเวียงน้ำแร่ธรรมชาติ

1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รับฟรี! เอเวียงน้ำแร่ธรรมชาติ ขนาด 300 มล. 1 ขวด มูลค่า 38 บาท

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในโลตัส พรีเว่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ ICS ครบ 500 บาทขึ้นไป โดยสมาชิก VIZ ทำการแอดไลน์สาขาแล้วกดที่ Rich menu “ช้อปโลตัส ลุ้น มู ที่ฮ่องกง” เพื่อลงทะเบียนและส่งรูปใบเสร็จ จากนั้นนำหลักฐานใบเสร็จที่เข้าร่วมกิจกรรมมาสะสมยอดใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น G ที่ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม)

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อซื้อสินค้าที่ โลตัส พรีเว่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566
 • สมาชิก VIZ รับฟรี เอเวียงน้ำแร่ธรรมชาติขนาด 300 มล. มูลค่า 38 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในโลตัส พรีเว่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ ICS ครบ 500 บาทขึ้นไป โดยสมาชิก VIZ ทำการแอดไลน์สาขาแล้วกดที่ Rich menu “ช้อปโลตัส ลุ้น มู ที่ฮ่องกง” เพื่อลงทะเบียนและส่งรูปใบเสร็จ จากนั้นนำหลักฐานใบเสร็จที่เข้าร่วมกิจกรรมมาสะสมยอดใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น G ณ ศูนย์การค้า ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม)
 • จำกัดเอเวียง น้ำแร่ธรรมชาติ 300 มล. 1 ขวด ต่อ 1 ใบเสร็จ และจำกัดสิทธิ์รวม 300 ขวดตลอดแคมเปญ
 • ของรางวัล “ช้อปโลตัส ลุ้น มู ที่ฮ่องกง”  ได้แก่ แพ็คเกจทัวร์ กรุงเทพฯ –ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ 6วัด 3 วัน 2 คืน สำหรับ 1 ท่าน มูลค่า 35,000 บาท รวม 7 รางวัล (สำหรับโลตัส พรีเว่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ ICS) รางวัลละ 1 ท่าน 
 • ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เท่านั้นและต้องไปรับสินค้าตามจุดที่กำหนด
 • สงวนสิทธิ์ในการแจกสินค้าให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • เอกสารที่นำมาแลกรับสินค้า ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) 
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับสินค้าเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอานาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น 
 • กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้ 
 • เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสินค้า หรือยกเลิกการแลกสินค้าในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด 
 • ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า 
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบสินค้าดังกล่าว 
 • สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือสินค้าอื่นๆ ได้ 
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อทาง โลตัส พรีเว่ ซูเปอร์มาร์เก็ตโดยตรง เบอร์.1430 เวลาทำการ 08:00 น. – 17:00 น. 
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ คำ ตัดสินของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด