TH
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

ช้อปปลื้ม ฟินดื่มฟรี

15 กันยายน 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รับคูปองเครื่องดื่มจาก BRIX Dessert Bar มูลค่า 120 บาท* เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านช่องทาง SNAP & COLLECT ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปต่อวัน คลิกเลย

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและ ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2566 - 31 ตุลาคม 2566
 • รับคูปองเครื่องดื่มจาก BRIX Dessert Bar มูลค่า 120.- เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปต่อวัน
 • จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน, จำกัด 5 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 1,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำ สินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง/การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภคหรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือเป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ใช้จ่ายรับคูปองเครื่องดื่มจาก BRIX Dessert Bar บน ONESIAM SuperApp ผ่านช่องทาง SNAP & COLLECT ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 23:00 น. เท่านั้น (การลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 19:00 น. – 23:00 น. ยอดสะสมจะถูกบันทึกภายในวันถัดไป ทั้งนี้สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่แลกสิทธิ์ก่อนจนครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนด) 
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง SNAP & COLLECT เท่านั้น โดยคูปองจะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป
 • กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน
 • ลูกค้าสามารถใช้คูปองแลกรับเครื่องดื่มที่ร้าน BRIX Dessert Bar สาขา สยามพารากอนและไอคอนสยามชั้น G ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน ของรางวัลหรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่อง มาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกคูปองไปแล้ว ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้คูปองโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบคูปองดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ รางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของศูนย์การค้า หรือห้างฯ ได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ หรือ ONESIAM Contact Center โทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com