TH
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

ดีลโดนใจนักช้อป ช้อปฟิน อิ่มคุ้ม

25 สิงหาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

*เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2566
 • สมาชิก VIZ จะได้รับบัตรกำนัล Blue by Alain Ducasse มูลค่า 3,000 บาท ผ่าน ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไปภายในวัน
 • จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 50 สิทธิ์ ตลอดรายการ สำหรับที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน
 • จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 50 สิทธิ์ ตลอดรายการ สำหรับที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม)
 • บัตรกำนัล Blue by Alain Ducasse หมดอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุบัตรกำนัลทุกกรณี
 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน Blue by Alain Ducasse Bangkok ที่ ICONLUXE ชั้น 1 ไอคอนสยาม
 • ตรวจสอบ Blackout date และ สำรองที่นั่งก่อนใช้บริการที่ 02-005-9412 (เปิดวันพฤหัส-จันทร์ )
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนดโดยบัตรกำนัล Blue by Alain Ducasse มูลค่า 3,000 บาท จะถูกบันทึกเข้าบัญชีภายในวันถัดไป
 • จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรกำนัล Blue by Alain Ducasse มูลค่า 3,000 บาท ณ เคาน์เตอร์ VIZ ดังนี้
  - สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS
  - สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G
  - สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง STARDOME
  - ไอคอนสยาม ชั้น G ชั้น M และชั้น 1
  - ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ชั้น G
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกบัตรกำนัล Blue by Alain Ducasse มูลค่า 3,000 บาท ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้าและห้างฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกรับบัตรกำนัล Blue by Alain Ducasse ไปแล้ว ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนหรือระงับการใช้บัตรกำนัล Blue by Alain Ducasse โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบบัตรกำนัล Blue by Alain Ducasse ดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของศูนย์การค้าหรือห้างฯได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ VIZ Counter หรือ ONESIAM Contact Center โทร 02-111-6161 หรือ email : contact@onesiam.com