TH
×

More privileges
on onesiam application

SIAM SMILE WEEKEND DEALS

24 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท*
 

ช้อปครบ 18,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! ลูกค้า VIZ ช้อปครบเพียง 15,000 บาทขึ้นไป

แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท*
(จำกัด 84 สิทธิ์ตลอดรายการ)

ร้านค้าที่ร่วมรายการ:
A|X ARMANI EXCHANGE, CLUB 21 COLLECTIBLES, COMME des GARÇONS, DIESEL, ISSEY MIYAKE


ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป

แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท*
(จำกัด 150 สิทธิ์ตลอดรายการ)

ร้านค้าที่ร่วมรายการ:
ADIDAS, CONVERSE, LACOSTE, LEVI'S, PALLADIUM, THE NORTH FACE, VANS


ช้อปครบ 800 บาทขึ้นไป

แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท*
(จำกัด 214 สิทธิ์ตลอดรายการ)

ร้านค้าที่ร่วมรายการ:
LOFT, ECOTOPIA, ODS, ICONCRAFT


*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/รวมทุก TIER ยอดซื้อ
*2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ/รวมทุก TIER ยอดซื้อ
*SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

จุดแลกรับสิทธิ์:
- จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่


เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด  ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน (รวมทุก TIER ยอดซื้อ) และ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ (รวมทุก TIER ยอดซื้อ), รางวัลมีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือที่จุด REDEMPTION ก่อนการแลกรับสิทธิ์
3. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่  ตามเงื่อนไขหน้าบัตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่จุด REDEMPTION
4. SIAM GIFT CARD มูลค่า 500 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จSIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
5. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า  1 ใบเสร็จเท่านั้น
6. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น
7. ขอสงวนสิทธิ์ SIAM GIFT CARD เมื่อใช้ที่ FOOD REPUBLIC สามารถใช้ซื้อหรือเติมเงินบัตร VIP FOOD REPUBLIC (บัตรประเภทคืนเงินไม่ได้, มีค่ามัดจำบัตร 50 บาท) เท่านั้น  ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรรับประทานอาหารแบบปกติ แบบแลกคืนเงินได้
8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
10. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก SIAM GIFT CARD ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
11. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น,  ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
12. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้า ทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
13. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
14. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ SIAM GIFT CARD ดังกล่าว
15. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน SIAM GIFT CARD หรือยกเลิกการแลก SIAM GIFT CARD ในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
16. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
17. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ SIAM GIFT CARD ไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ SIAM GIFT CARD ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
19. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด REDEMPTION
20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด