คุณสมบัติผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี รวมกลุ่มตั้งแต่ 2-5 คน
 2. ผู้ส่งผลงานที่เป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี คณะ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย แนบใบสมัครและสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต และนักศึกษาของผู้ร่วมทีมทุกคน
 3. ผู้ส่งผลงานที่เป็นบุคคลทั่วไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยทางราชการ พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมทีมทุกคน


กติกาการร่วมส่งผลงานเข้าประกวด


กติกาการประกวดรอบที่แรก
 1. ส่งพอร์ตผลงานวิดีโอ (ไม่จำเป็นต้องเป็นวิดีโอที่ถ่ายทำขึ้นใหม่)
 2. ส่งสตอรี่บอร์ด พร้อมอธิบายคอนเซ็ปต์อย่างสร้างสรรค์และสื่อสารความคิดที่มีการโน้มน้าว ภายใต้หัวข้อ “เปิดประสบการณ์ Lifestyle Shopping แปลกใหม่ใจกลางสยาม”
 3. สตอรี่บอร์ดสามารถเขียน ติดภาพถ่าย หรือใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ที่สามารถสื่อสารได้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ขนาด A3 (36x48 เซนติเมตร) พร้อมใส่ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อผลงานและแรงบันดาลใจ
 4. อัพโหลดฝากไฟล์วิดีโอ และส่งลิงก์มาที่ https://www.onesiam.com/campaign/onesiamtheextraordinaryclip/Register ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใช้กล้อง Canon เท่านั้น

รายละเอียดกิจกรรม


 1. การคัดเลือกผลงานรอบแรกโดยคัดเลือกจากพอร์ตผลงานวิดีโอ และสตอรี่บอร์ด ภายใต้หัวข้อ “เปิดประสบการณ์ Lifestyle Shopping แปลกใหม่ใจกลางสยาม”
 2. ประสบการณ์แปลกใหม่เหนือระดับที่ไม่ธรรมดา จำนวน 20 ทีม ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
 3. และคัดเลือกจาก 20 ทีม เหลือเพียง 10 ทีม จากการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 10 ทีมสุดท้าย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับทางบริษัทในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน2561 หากไม่เข้าร่วม จะถือว่าสละสิทธิ์
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับเงินสนับสนุนในการผลิตคลิปวีดีโอในครั้งนี้ ทีมละ 10,000 บาท
กติกาการประกวดรอบสุดท้าย
 1. ทำคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “เปิดประสบการณ์ Lifestyle Shopping แปลกใหม่ใจกลางสยาม” ความยาว 3 – 5 นาที รวม Title และ End Credit แล้ว
 2. คลิปวิดีโอต้องสอดแทรกสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Canon (เช่น หน้าร้านค้า โปสเตอร์ ผลิตภัณฑ์) อย่างน้อย 2- 3 ซีน
 3. ช่วงท้ายคลิป ใส่โลโก้ของสปอนเซอร์ และตามด้วยรายชื่อผู้จัดทำ อัพโหลดฝากไฟล์วีดีโอ และส่งลิงก์มาที่ https://www.onesiam.com/campaign/onesiamtheextraordinaryclip/Register ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใช้กล้อง Canon เท่านั้น
 5. รางวัล Popular Vote ผู้ชนะเลิศ ดูจากยอดแชร์และยอดวิว บน https://www.facebook.com/onesiamofficial
 6. คลิปวีดีโอที่มีการถ่ายทำบางส่วนต้องมีภาพสถานที่ของ OneSiam (สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)

เงื่อนไขการร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรอบสุดท้าย


 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเป็นผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ในสื่อ การประกวดอื่นๆ
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางคณะกรรมการจัดงานไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดต่างๆ ดังที่กล่าวไว้
 3. คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา เงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ หรือมีการลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของทางคณะกรรมการจัดงาน โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทุกทาง
 5. ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัย คณะกรรมการจัดงานอาจใช้ดุลยพินิจเชิญผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจงหรือตัดสิทธิ์ทันที ในกรณีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในการรับรางวัล
 6. คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ระยะเวลาการประกวด วัน เวลา และสถานที่การจัดงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ https://www.onesiam.com/campaign/onesiamtheextraordinaryclip/Register
 9. การถ่ายทำคลิปวีดีโอ ต้อง

เงินรางวัล


 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 80,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000.00 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000.00 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 30,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัล Best Cinematography เงินรางวัล 20,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัล Canon’s Vibe Award เงินรางวัล 20,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร